Wel productie van duurzame energie stimuleren, maar geen overbelaste elektriciteitsnetten #hoedan?

Rotterdam 17-05-2018

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat betekent hard werken om alle installaties die zonne-energie opwekken op tijd aan te sluiten. Het aantal zonnedaken groeit hard in Nederland. 2017 was een nieuw recordjaar voor zonnestroom. Het vermogen van zonnepanelen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland groeide met 100 megawatt (MW). Dat is een groei van 38% in vergelijking tot het voorgaande jaar.

Doordat de economie aantrekt, worden veel meer zonnepanelen geïnstalleerd, bijvoorbeeld in nieuwbouwprojecten. Ook groeit het aantal grote installaties, zoals daken van stallen die vol met zonnepanelen worden gelegd, hard. De zonnepanelen in het Stedin-gebied hebben samen een vermogen van 363 MW. Dit vermogen kan voldoende duurzame stroom opwekken om 107.000 huishoudens een jaar lang te voorzien.

Niet steeds meer stroom op dezelfde kabels

“We zijn blij dat de groei van zonne-energie goed doorzet, want het brengt de uitstoot van CO2 in Nederland omlaag’’, zegt Deborah Kalishoek, medewerker bij de SDE-Servicedesk bij Stedin. “Als medewerker bij de SDE-Servicedesk begeleiden we klanten bij het subsidietraject zodat we de productie stimuleren. Als netbeheerder moeten we goed de effecten van zonne-energie op ons stroomnet in de gaten houden. Je kunt nu eenmaal niet steeds meer stroom op dezelfde kabels kwijt. Waar nodig nemen we maatregelen en verzwaren we bijvoorbeeld het elektriciteitsnet. Zo houden we ons energienetwerk betrouwbaar en kunnen we maximaal gebruikmaken van duurzame energie.”  

Open zonnedata beschikbaar

Stedin biedt een open databestand aan van het opgestelde vermogen zonne-energie in geaggregeerde vorm per gemeente. Het bestand is te downloaden via www.stedin.net/opendata.

Deel dit artikel