Zon- en windenergie: grootste uitdaging voor de bouw

24-05-2017
Nog even en dan wekken de windturbines op het Windpark Autena in Vianen duurzame energie op. Dit na een efficiënte samenwerking van Stedin en Van den Heuvel Aannemingsbedrijf. Volgens Maarten Hermens van Van den Heuvel Aannemingsbedrijf zijn zon- en windenergie de grootste uitdaging voor de bouw als het gaat om de energietransitie. We interviewden hem hierover. 

 “De energietransitie is van ons allemaal”, stelt Hermens. “We willen dat de uitstoot van CO2 wordt beperkt en dat Nederland overgaat op energieneutrale gebouwen en woningen. Daarvoor zijn wel alternatieven nodig zoals elektriciteit of stadsverwarming. Als aannemer moet je meegaan in alle duurzame experimenten. Zo wordt het opwekken van energie via windmolens en zonnepanelen een zeer hot item. En dan willen wij vooraan staan.”

Er is continu samenspraak om tot goede keuzes te komen

Het op de voet volgen van marktontwikkelingen maakt dat Van den Heuvel een belangrijke partner is voor Stedin. Hermens: “In de energietransitie en de verduurzaming van de bestaande bouw is de netbeheerder onze klant. Als Stedin een filosofie heeft om een bepaalde kant op te gaan, dan willen wij daarin meedenken en ontzorgen. Onze expertise ligt op het gebied van engineering en uitvoering. Hoe kunnen we met de bekabeling zo efficiënt mogelijk van A naar B komen op zo’n manier dat de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart. Om tot een goede keuze te komen, is continue samenspraak met de netbeheerder essentieel. We maken gebruik van elkaars expertise.”

We maken gebruik van elkaars expertise

Maarten Hermens, Van den Heuvel Aannemingsbedrijf

Bouw drie windturbines op Windpark Autena

Samen met Stedin is het aannemingsbedrijf bezig met de bouw van drie windturbines op Windpark Autena voor energieleverancier Eneco. Hermens: “De locatie is complex, pal aan de op- en afritten van de A27 bij knooppunt Everdingen. Om die windmolens aan te sluiten en de opgewekte energie te transporteren moeten we twee kilometer vrij zware middenspanningskabels aanleggen, een gestuurde boring maken van 500 meter onder de rijksweg door en een hoogspanningsstation uitbreiden. Daarbij loopt het tracé parallel aan een druk bedrijventerrein. Wij verzorgen de engineering en voeren het ook uit.”

Maarten HermensMaarten Hermens bij Windpark Autena in Vianen.

Effectief samenwerken is belangrijk

De uitvoering is in volle gang en dat alles volgens planning loopt, is volgens Hermens vooral te danken aan de goede voorbereiding. “Er zijn veel partijen bij betrokken en zowel in het voortraject als in de uitvoeringsfase zitten dezelfde mensen van onder meer Stedin aan tafel. Het werken in projectteams is een effectieve manier van samenwerken, want je voorkomt dat een hoop kennis en tijd verloren gaan. Als één partij het ontwerp maakt en een ander voert het uit, dan mis je een heel stuk in je communicatie. Degene die het bedacht heeft, kan er ook het beste bij blijven tot het einde. Zo voorkom je stagnatie in de uitvoering en kom je niet voor verrassingen te staan.”

Half juli is Van den Heuvel klaar met het aanleggen van de kabels en de uitbreiding van het hoogspanningsstation met een apart schakelstation. Hierna verzorgt Stedin de aansluiting op het net. Hermens: “Tot aan de oplevering aan Eneco is er nauw contact met Stedin. Zo komen we om de veertien dagen op locatie bijeen voor overleg met het hele projectteam. De samenwerking met Stedin verloopt bijzonder goed. De onderlinge afstemming is uitstekend, we lopen zelfs iets voor op de planning.”  

Feiten en cijfers Windpark Autena

  • 3 windturbines, voldoende om jaarlijks circa 9000 huishoudens van groene stroom te voorzien
  • Tracé van ruim 2 kilometer lang
  • Twee bundels middenspanning van 13 kV
  • Gestuurde boring van circa 550 meter onder de A27
  • Begroting van 1,4 miljoen euro

Deel dit artikel