Over Stedin Groep
Duurzame energie voor iedereen

Duurzame energie voor iedereen is onze missie. Dit betekent dat wij het onze verantwoordelijkheid vinden om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als groep streven wij ernaar het energiesysteem vanuit een maatschappelijk belang te verduurzamen en onverminderd robuust en betaalbaar te houden. Alle bedrijfsonderdelen van Stedin Groep dragen met hun kennis en activiteiten bij om deze missie te realiseren.

Organigram

Stedin

Stedin heeft als netbeheerder de taak een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor haar twee miljoen klanten. Dit doet zij enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt. Bij Stedin werken ruim 2.700 medewerkers aan de aanleg, het onderhoud, het beheer en de uitbreiding van de energienetten.

Stedin opereert, naast zes andere regionale netbeheerders, in een gereguleerde markt. Iedere regionale netbeheerder is een monopolist binnen zijn verzorgingsgebied. Stedin is actief in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en delen van regio’s Noordoost-Friesland en Kennemerland. Regulering houdt in dat de taken die Stedin uitvoert in de Nederlandse wetgeving staan en de tarieven die Stedin daarvoor mag vragen bepaald worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het reguleringsmodel stimuleert netbeheerders door middel van een benchmarkmodel zo goed (efficiënt) mogelijk te presteren. 
  

Stedin is onafhankelijk en handelt non-discriminatoir. Dit betekent dat Stedin geen enkele partij bevoordeelt ten opzichte van andere partijen.

Joulz

Joulz is actief in de niet-gereguleerde en dus commerciële zakelijke markt en biedt diverse producten en diensten aan op het gebied van energie-infrastructuren en energiemanagement: 

  • Aanleg en beheer van midden- en hoogspanning;
  • Meetverantwoordelijkheid en energiemanagement; 
  • Realisatie van alternatieve energie-infrastructuren zoals stoomnetwerk.

Klanten zijn bijvoorbeeld netbeheerders, opwekkers van energie, industriële afnemers en midden- en kleinbedrijven (MKB). Vanaf 1 februari 2017 vormen Stedin Meetbedrijf en Stedin Infradiensten samen met het huidige Joulz Energy Solutions (JES) het merk Joulz. De activiteiten van Joulz zijn gericht op energie-infrastructuur en energieoplossingen in de zakelijke markt.

Enduris en DNWG

Vanaf 13 juni 2017 zijn DELTA Netwerkgroep (DNWG) en Enduris onderdeel van Stedin Groep. DNWG biedt volledige dienstverlening op het gebied van technische infrastructuur (elektriciteit, gas, water en data): van ontwerp en engineering tot aanleg, beheer en onderhoud. Daarnaast levert DNWG diensten op het gebied van meettechniek. In de provincie Zeeland, maar ook daarbuiten. Enduris is netbeheerder in de provincie Zeeland en zorgt voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van de Zeeuwse gas- en elektriciteitsnetten. 

Joint venture: Utility Connect

Utility Connect is actief op het gebied van het uitlezen van meetgegevens van de slimme meter via een daartoe ingericht telecommunicatienetwerk (CDMA), in opdracht van Stedin en netbeheerder Liander.