Investor relations

Kerncijfers en jaarverslagen

Per 1 februari 2017 is Eneco Groep gesplitst in een energiebedrijf (Eneco Groep) en een netwerkbedrijf (Stedin Groep). De netbeheerder Stedin Netbeheer B.V. maakt onderdeel uit van het gereguleerde deel van Stedin Groep. Aan het hoofd van Stedin Groep staat Stedin Holding N.V. Deze vennootschap heette tot 1 februari 2017 Eneco Holding N.V.

Eerder uitgebrachte jaarverslagen en halfjaarberichten van Eneco Groep vindt u op de pagina Jaarverslagen Eneco Groep. De jaarberichten van Stedin Netbeheer B.V. staan op de pagina Jaarverslagen en publicaties

Read this page in English.

Halfjaarbericht 2017*

Jaarbericht Stedin Groep 2016

Door een gewijzigd inzicht met betrekking tot de correcte toepassing van IFRS 10 is het op 8 augustus 2017 gepubliceerde halfjaarbericht van Stedin Holding N.V. op 22 september vervangen door een nieuwe versie. De wijzigingen staan toegelicht op pagina 15 en 17 en hebben geen invloed op het eerder gepresenteerde ‘Resultaat na Belastingen’ en het ‘Totaal Groepsvermogen’. 

Credit Ratings

Standard & Poor’s heeft op 20 september 2016 een rating afgegeven op Stedin Netbeheer B.V. en een update gepubliceerd van de rating op Stedin Holding N.V. (voorheen Eneco Holding N.V.). De huidige ratings, hieronder weergegeven, zijn een afspiegeling van de hoge mate van kredietwaardigheid van Stedin en de positieve houding van Standard & Poor’s ten aanzien van de positionering, de strategie en het management van de organisatie. Ook de solide kasstromen, de behoudende financiële strategie en de beschikbaarheid van gegarandeerde kredietfaciliteiten dragen bij aan de huidige ratings.

1

Corporate Rating

 Description  Rating
 Corporate Credit rating Stedin Holding N.V.  A-/Stable/A-2
 Corporate Credit rating Stedin Netbeheer B.V.  A-/Stable/ - -


2

Issue Ratings

Instrument Rating Rating date
EUR 750 million ECP program A-2 June 17, 2016
EUR 500 million Perpetual Fixed Rate Reset Securities (Hybrid) BBB  


Financiering

Stedin Groep heeft financiering aangetrokken en verschillende financieringsprogramma’s afgesloten om in de toekomst kapitaal te kunnen aantrekken voor verschillende doeleinden en looptijden. Onderstaand de bestaande financieringen gecategoriseerd weergegeven en tevens de details van de twee financieringsfaciliteiten, waaronder verdere financiering kan worden aangetrokken.

1

Private Placements

Bij een Private Placement worden effecten direct en onderhands aan een beperkt aantal geaccrediteerde institutionele beleggers aangeboden. Onderstaand een overzicht van de meest significante uitstaande private placements.

Schuldschein 2013      
Uitgever Stedin Holding N.V.
Begeleidende bank Citibank
Bedrag  EUR 150.000.000
Ranking Senior Unsecured
Vervaldatum 2033
US Private Placement 2009                                  
Uitgever Stedin Holding N.V.
Begeleidende banken Barclays Capital en ING Financial Markets
Bedrag USD 269.000.000 en GBP 75.000.000
Ranking Senior Unsecured Notes
Vervaldatum Diverse tot 2029
EUR Private Placement 2009                       
Uitgever Stedin Holding N.V.
Begeleidende banken Deutsche Bank AG en ING Bank N.V.
Bedrag EUR 95.000.000
Ranking Senior Unsecured Notes
Vervaldatum  2019
EUR Private Placement 2009                            
Uitgever Stedin Holding N.V.
Begeleidende bank Royal Bank of Scotland
Bedrag
EUR 150.000.000
Ranking
Senior Unsecured Inflation Linked Notes
Vervaldatum
2019
JP Private Placement 2009  
Uitgever Stedin Holding N.V.
Begeleidende bank
Citibank
Bedrag
JPY 20.000.000.000
Ranking
Senior Unsecured Notes
Vervaldatum 2039 
US Private Placement 2007                                     
Uitgever Stedin Holding N.V.
Begeleidende banken
Barclays Capital en RBS Greenwich Capital
Bedrag
EUR 775.000.000
Ranking
Senior Unsecured Notes
Vervaldatum
Diverse tot 2027


2

Revolving Credit Facility

De doorlopende kredietfaciliteit (Revolving Credit Facility) heeft een maximale looptijd tot en met 3 juli 2024 en wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden van Stedin Groep.

Kredietnemer  Stedin Holding N.V.
Bedrag EUR 600.000.000
Coordinator
ABN AMRO Bank N.V. 
Facility agent ABN AMRO Bank N.V.
Lead arrangers
ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, ING Bank, Rabobank, Royal Bank of Scotland
Vervaldatum
3 juli 2024

 

3

Achtergestelde obligaties

Stedin Holding N.V. heeft op 1 december 2014 een eeuwigdurende achtergestelde obligatielening uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 500 miljoen nominaal tegen een uitgifteprijs van 99,232% en een jaarlijkse rentecoupon van 3,25%. De obligatielening is achtergesteld ten opzichte van alle overige schulden van Stedin Groep. De looptijd van de obligatielening is oneindig, waarbij Stedin Groep de mogelijkheid heeft om in 2021 en ieder jaar daarna de obligatielening af te lossen. Standard & Poor's heeft de lening een issue rating gegeven van BBB. De obligaties zijn genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange's Euro MTF Market (ISIN XS1141810991).

Uitgever Stedin Holding N.V.
Bedrag  EUR 500.000.000
Begeleidende banken
Royal Bank of Scotland en Barclays (Structuring Advisors)
ABN AMRO; Barclays BNP PARIBAS; ING Bank en Royal Bank of Scotland (Joint Bookrunners) 
Ranking
Deeply subordinated; senior to share capital
Vervaldatum
Oneindig
Offering Memorandum

4

Euro Commercial Paper

Een Euro Commercial Paper (ECP) programma is een standaard raamwerk met de belangrijkste condities waartegen kortlopende leningen aangegaan worden op de kapitaalmarkt. Het ECP is niet gewaarborgd en niet achtergesteld.

Issuer 
Stedin Holding N.V.
Begeleidende bank  ING Bank N.V.
Bedrag
EUR 750.000.000
Dealers  Barclays Bank Plc
BNP Paribas 
Citibank Europe Plc, UK Branch
Coöperatieve Rabobank U.A.
ING Bank N.V.
Royal Bank of Scotland Plc
Ranking
Senior Unsecured Notes
Rating
A-2
Issue & Paying Agent
Citibank, N.A., London Branch 

Euro Commercial Paper Programme

5

Euro Medium Term Note (EMTN) Programme

Het Euro Medium Term Note programma stelt Stedin Groep in staat geld te lenen door de uitgifte van obligaties met een verscheidenheid aan looptijden van 1 jaar tot 30 jaar in verschillende valuta's en met een maximale totale hoofdsom aan uitstaande obligaties van EUR 2.000.000.000. 

De bijgevoegde prospectus is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van goedkeuring. 

Issuer   Stedin Holding N.V.
Begeleidende bank Coöperatieve Rabobank U.A.
Bedrag EUR 2.000.000.000
Dealers 
ABN AMRO Bank N.V.
BNP Paribas
Coöperatieve Rabobank U.A.
ING Bank N.V.
MUFG Securities EMEA plc
The Royal Bank of Scotland Plc (trading as NatWest Markets)
Ranking
Senior Unsecured Notes

Base prospectus 6 October 2017

Contactpersoon Investor Relations


Ernst Japikse

Manager Treasury Stedin Groep

Sebastiaan Weeda

06 270 427 29 

Sebastiaan.Weeda@stedingroep.nl