NIEUWS
Aantal zonnepanelen op elektriciteitsnetten Stedin in twee jaar ruim verdubbeld

Rotterdam 24-07-2015
Netbeheerder Stedin ziet dat de groei van het aantal geregistreerde zonnepanelen ten opzichte van voorgaande jaren stevig doorzet. Na een stijging van vijftig procent in 2014 hebben de afgelopen twaalf maanden wederom anderhalf keer zoveel klanten zonnepanelen aangeschaft en geregistreerd. Alleen al in het netgebied van Stedin, onder andere de provincies Zuid-Holland en Utrecht, wordt nu op bijna 53.000 locaties zo’n 150 MegaWatt elektriciteit uit zon opgewekt. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 45.000 huishoudens.

In de provincies Zuid Holland en Utrecht heeft Den Haag met 3688 huishoudens de meeste geregistreerde zonnepanelen. Op de voet gevolg door Utrecht waar 3455 adressen van de stad zonnepanelen hebben. Op een derde plaats Amersfoort  met 2279 adressen. Ook in Nederland is het aantal adressen met zonnepanelen gestegen. Van ongeveer 185.000 naar 250.000 adressen, een stijging van 35%.

Vermogen per adres neemt ook toe

Behalve een sterke stijging in het aantal geregistreerde adressen met zonnepanelen, neemt ook het vermogen per adres toe. Huishoudens kiezen ervoor om meer panelen aan te schaffen en de opwekcapaciteit van de panelen is in de loop van de jaren verbeterd. Door zelf energie te produceren besparen consumenten of bedrijven op de energierekening en wordt bijgedragen aan een beter milieu. Totaal wordt er in Nederland ongeveer 1 GigaWatt vermogen opgewekt, wat gelijk staat aan het energieverbruik van ongeveer 300.000 huishoudens.

,,Onze klanten kiezen steeds bewuster voor duurzame energie’’, zegt Judith Koole, directeur Klant & Markt bij Stedin. ,,Het aandeel zonnestroom op onze netten zal naar verwachting de komende decennia dan ook fors verder groeien. Omdat consumenten en bedrijven gemiddeld slechts 30% van de elektriciteit die uit zon wordt opgewekt zelf gebruiken, en het grootste deel van de duurzaam opgewekte energie wordt terug geleverd aan de elektriciteitsnetten van Stedin, is een goed functionerend energienet van groot belang.’’

Registratie van belang voor continuïteit netten

Door het registreren van kleinschalige duurzame initiatieven kunnen Stedin en de andere Nederlandse netbeheerders het elektriciteitsnet optimaal beheren en de effecten van duurzame energieopwekking op de energienetten monitoren. Koole: ,,Niet alleen kan Stedin zo vraag en aanbod van energie op elkaar afstemmen. Ook is het essentieel bij het oplossen van storingen, werkzaamheden of calamiteiten.’’

Op de website www.energieleveren.nl kunnen consumenten en bedrijven installaties voor duurzame teruglevering,  zoals zonnepanelen, HR-e ketel of een windmolen, registreren. Deze cijfers worden geregistreerd in het Product Installatie Register (PIR), een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders en EDSN.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel