Nieuws

De Ronde Venen en werkzaamheden van netbeheerder Stedin

09-07-2013
De Ronde Venen, 9 juli 2013 - De gemeente De Ronde Venen is de afgelopen jaren meer dan gemiddeld getroffen door storingen in het elektriciteitsnet. De grondsamenstelling maakt dat de levensduur van de kabels aanzienlijk wordt verkort. Vanuit deze achtergrond is Stedin in 2010 gestart met de voorbereiding van een grootschalig vervangingsplan. In 2011 is de uitvoering hiervan gestart.
 
De planning is om in totaal 56 kilometer middenspanningsnet in zijn geheel te vervangen. Dat is ruim 32% van het totale middenspanningsnet in de gemeente. Op dit moment is er ruim 24,8 kilometer vervangen. Van de 270 middenspanningsruimten worden er in totaal 19 vervangen, gerenoveerd of aangepast. Zodat er uiteindelijk minder klanten getroffen worden in het geval van een storing.
 

Huidige stand van zaken

Het doel van Stedin is om in 2013 ruim twintig kilometer elektriciteitskabel te vervangen. Inmiddels is er vier kilometer gerealiseerd. De verwachting is dat er de komende maand nog twaalf kilometer afgerond wordt. De helft van de elektriciteitskabels ligt in de grond, maar is nog niet in bedrijf gesteld. De verwachting is dat dat in de zomerperiode gebeurt.
 
Naast dat er kabels worden vervangen, worden er ook nieuwe middenspanningsruimten gerealiseerd en of aangepast. Dit jaar zijn er twee nieuwe middenspanningsruimten in bedrijf gesteld en er zijn er nog drie in voorbereiding. 

Recente storingen

De afgelopen week zijn er in De Ronde Venen twee stroomstoringen geweest (25 juni en 1 juli). In beide gevallen vielen het gemeentehuis en het centrum van Mijdrecht in het storingsgebied.
 
Stedin heeft voor deze twee stroomstoringen geen directe oorzaken gevonden. Na de tweede storing op 1 juli heeft Stedin voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden een ander omschakeling van het elektriciteitsnet toegepast. Ook zijn de onderdelen van het elektriciteitsnet, die bij de eerdere storing betrokken waren, extra doorgemeten en beproefd. Naar aanleiding van deze meetresultaten zijn er enkele beveiligingen vervangen en afgesteld.
 

De huidige capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is, ondanks alle afschakelingen en omleggingen vanwege de werkzaamheden, nog steeds voldoende. Stedin blijft natuurlijk alle kunde en capaciteit inzetten om stroomstoringen te voorkomen en te beperken.

Bron: Stedin

Deel dit artikel