Nieuws

Openbare consultatie naar aanleiding van Europese regelgeving

31-10-2016

Op grond van artikel 10 van Verordening (EU) 2016/631 dient de landelijke netbeheerder een openbare raadpleging te houden over een voorstel voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden. De openbare raadpleging met betrekking tot dit voorstel start op 31 oktober 2016 en loopt tot en met 2 december 2016. Als regionale netbeheerder zijn wij hier ook bij betrokken en informeren wij u via deze weg. 

De twee consultatievragen zijn:

  • Kunt u zich vinden in de voorgestelde maximumcapaciteitsdrempelwaarden? 
  • Vindt u het wenselijk dat de ondergrenzen voor type C en D samenvallen op 50 MW in plaats van afzonderlijke ondergrenzen van 50 MW voor type C en 60 MW voor type D? 

Het uitgebreide voorstel is hier te vinden.

Reacties kunnen worden gestuurd naar consultatie@netbeheernederland.nl.

Deel dit artikel