Nieuws

Stedin en gemeente Maassluis maken afspraken openbare verlichting

12-11-2013

Maassluis, 12 november 2013 - Maandag 11 november hebben burgemeester Koos Karssen van Maassluis en Stedin directielid Henk Blom hun handtekening gezet onder de dienstverleningsovereenkomst openbare verlichting. Hierin staan afspraken die moeten zorgen voor een snellere afhandeling van storingen aan de straatverlichting.
 

Burgemeester Karssen:,,Samen met de gemeente draagt Stedin de verantwoordelijkheid voor goed werkende straatverlichting in Maassluis. Goed werkende straatverlichting is van groot belang voor de verkeersveiligheid, het verhoogt het gevoel van sociale veiligheid en levert een belangrijke bijdrage aan criminaliteitspreventie. Tijdens de donkere dagen nog meer dan anders. In de ogen van Stedin en de gemeente Maassluis is iedere storing in de openbare verlichting er één teveel en heeft het onderwerp hoge prioriteit.''
 
Wethouder Arnold Keijzer vult aan: ,,In Maassluis bestaat al lang onvrede over het verhelpen van kapotte straatverlichting. Het duurt soms veel te lang voordat de lampen weer aangaan. Ook komt het voor dat de verlichting na een reparatie van een storing snel weer uitvalt. Ik hoop dat dit dankzij deze overeenkomst aantoonbaar wordt verbeterd. Dit geldt zowel voor storingen aan de lampen en palen door onze eigen aannemer Ziut als voor storingen aan de kabels door Stedin.''
 

Gedeelde verantwoordelijkheid

 
Een storing aan de lamp, armatuur en de lantaarnpaal zelf valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente geeft vervolgens haar aannemer Ziut de opdracht het defect te repareren.
 
Wanneer blijkt dat het gaat om een storing aan de elektriciteitskabels, die de straatlantaarn van stroom voorzien, moet netbeheerder Stedin de storing verhelpen. Stedin komt in actie, zodra de gemeente of haar aannemer heeft aangegeven dat de oorzaak van de storing vermoedelijk in het elektriciteitsnet zit.

Service- en samenwerkingsafspraken

In de overeenkomst is vastgelegd dat bij uitval van de straatverlichting in een hele wijk of meerdere straten Stedin binnen twee uur na de storingsmelding aan het herstel werkt. Storingen aan meerdere lichtmasten in dezelfde straat worden binnen twee dagen opgelost en storingen aan een enkele lichtmast binnen vijf dagen nadat de storing is gemeld.
 
Ook regelt de overeenkomst dat Stedin jaarlijks rapporteert over de prestaties op het gebied van openbare verlichting. Aanvullend op de overeenkomst heeft Stedin met de gemeente een vervolgafspraak gemaakt voor een gezamenlijk verbetertraject rondom openbare verlichting.
 
Stedin directielid Henk Blom: ,,Donkere dagen vragen om brandende lampen, daar zijn wij ons zeer van bewust. Klanten vragen terecht onze verantwoordelijkheid hierin. Met deze overeenkomst liggen er duidelijke afspraken op tafel om te zorgen voor kortere doorlooptijden en betere communicatie. Zo willen we in samenwerking met de gemeente Maassluis zorgen dat onze klanten zeker kunnen zijn van een betrouwbaar openbaar verlichtingsnet.”

Uw melding draagt bij aan een snelle oplossing

 
Stedin en Maassluis streven naar een snelle oplossing van storingen en vragen daarbij uw hulp. Ziet u een kapotte lamp of lampen, meld dit dan direct bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Maassluis.
 

Over Stedin

 
Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 1.200 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Bron: Stedin / Gemeente Maassluis

Deel dit artikel