Nieuws

Stedin onderdeel van unieke samenwerking in de haven van Rotterdam

29-08-2013
Rotterdam, 29 augustus 2013 - Stedin gaat op Maasvlakte 2 een uniek samenwerkingsverband aan met het Havenbedrijf Rotterdam, E.ON, Evides en Vopak. Op vrijdag 30 augustus ondertekent Stedindirecteur Arnold van der Bie een overeenkomst om een ‘Plug & Play-gebied’ op Maasvlakte 2 te creëren. Dit betekent dat de vijf deelnemende partijen een nu nog braakliggend terrein gebruiksklaar aanbieden aan bedrijven die zich met biomassa bezig houden.

Op Maasvlakte 2 is door het Havenbedrijf een terrein van zo’n honderdtwintig voetbalvelden gereserveerd voor bedrijven die zich bezighouden met de aanvoer, opslag en verwerking van biomassa. Op dat terrein zorgen de vijf partners dat de basisinfrastructuur voor tankopslag, energie en water vooraf aanwezig is.

Arnold van der Bie, directeur Stedin:

Maasvlakte 2 is een unieke locatie waar unieke dingen gebeuren. Zo ook deze samenwerking; vijf onafhankelijke partijen die gezamenlijk de toekomstige bedrijven maximaal ontzorgen. Bedrijven die de Rotterdamse Haven als vestigingsplaats kiezen, kunnen hier moeiteloos op aansluiten op de beschikbare netten en zich volledig op hun kernactiviteiten richten.

Biomassa

Biomassa zoals planten(resten), algen en vleesafval zijn van toenemend belang als grondstof voor de productie van energie, kunststof en brandstof. Veel ondernemingen zien grote kansen in duurzame opwekking en productie van ‘groene’ grondstoffen. Biobrandstoffen, bio-energie en biochemie staan dan wereldwijd ook volop in de schijnwerpers.

De Rotterdamse haven biedt ruimte voor uitbreiding van op biologische grondstoffen gebaseerde industrie.  Bedrijven die zich vestigen in het zogenoemde Biobased Cluster profiteren optimaal van elkaars aanwezigheid. Het restproduct van de één kan weer de grondstof zijn voor de ander. Waar Stedin met haar energienetwerken vraag en aanbod met elkaar verbindt.

Over Stedin

Stedin is als onafhankelijk netwerkbedrijf verantwoordelijk voor  veilige en betrouwbare energievoorzieningen, nu en in de toekomst. Daarom investeert Stedin, naast het traditionele transport van gas en elektriciteit naar ruim twee miljoen klanten, ook in nieuwe duurzame energie infrastructuren. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetwerken. Het bedrijf staat voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.
Bron: Stedin / Havenbedrijf Rotterdam

Deel dit artikel