Nieuws

Voorkom meterkastbrand houd deze schoon en schakel erkend installateur in

01-01-0001

Rotterdam, 17 oktober 2012 - In Maassluis heeft zich afgelopen zomer een incident voorgedaan met een gasleiding waarbij brand is ontstaan. In verschillende media is hierover bericht. De gasleidingen waar Stedin als netbeheerder verantwoordelijk voor is, zijn veilig.

De meterkast is eigendom van de bewoner (of verhuurder) en is bedoeld als de ingang van de energievoorzieningen. Er zijn verschillende partijen werkzaam in de meterkast. De netbeheerder met aansluitleidingen en meters. Elektrotechnische installateurs vanaf de meter met binnenleidingen en technische installaties.

Conclusie rapport Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het Team Brandonderzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt in een rapport hierover dat het incident vermoedelijk is veroorzaakt door losse bedrading in de aardlekschakelaar. De brandende delen zijn op de binnenleiding (verantwoordelijkheid bewoner/verhuurder) gevallen waardoor deze is gesmolten en een gasbrand is ontstaan. Door de brand is daarna ook de aansluitleiding (verantwoordelijkheid netbeheerder) deels weggesmolten.

Veiligheid in de meterkast

Een brand in de meterkast is altijd gevaarlijk, omdat hier alle energievoorzieningen binnenkomen. Elke partij die daarin werkzaamheden uitvoert, moet zich dat realiseren en – uit oogpunt van veiligheid - zijn verantwoordelijkheid nemen.

Voor de netbeheerders geldt daarom dat er alleen maar gewerkt wordt met materialen zoals voorgeschreven door de zogenaamde wettelijke NEN-normen die worden gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). De NEN is de landelijke norm die is vormgegeven door specialisten van netbeheerders, onderzoeksinstituut Kiwa en toezichthouder SodM. De NEN is een verscherping van de Europese regelgeving op dit gebied.

De door de netbeheerders gebruikte constructie is beter bestand tegen brand dan de door de installateurs gebruikte binnenleidingen.

Om de veiligheid in de meterkast beter te borgen adviseren brandweer en brancheorganisaties een schone en opgeruimde meterkast. Daarnaast adviseren zij werkzaamheden aan technische installaties alleen door erkende elektrotechnische installateurs te laten verrichten. Elektronische randapparatuur zoals routers, opladers, modems en alarminstallaties dienen tenslotte bij voorkeur niet in de meterkast geplaatst te worden.

Wat doet de netbeheerder?

De energiebranche neemt elk incident serieus. Daarom zal Netbeheer Nederland namens de netbeheerders de NEN-commissie verzoeken de normering van de aansluitleidingen te toetsen aan deze incidenten en aandringen op samenwerking met de installatiebranche.

Deel dit artikel