NIEUWS
Biogas voor FrieslandCampina in Borculo

24-10-2016

FrieslandCampina gaat in zijn productielocatie in Borculo, naast duurzame pyrolyse olie, nu ook biogas gebruiken voor het opwekken van stoom. Daarvoor heeft de zuivelonderneming een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Groot Zevert Vergisting (GZV) uit het Gelderse Beltrum. Stedin Infradiensten legt hiervoor een zes kilometer lange biogasleiding aan tussen GVZ en FrieslandCampina. Via de leiding gaat FrieslandCampina jaarlijks circa acht miljoen m3 biogas van GZV afnemen. Hiermee wordt een CO2-reductie gerealiseerd van circa 8.000 ton. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van circa 3.500 huishoudens. Het is de verwachting dat begin volgend jaar de levering van biogas kan starten. 

Stedin Infradiensten is inmiddels gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van een gasleiding van GZV naar de productielocatie van FrieslandCampina in Borculo. De werkzaamheden nemen ongeveer drie maanden in beslag.

Duurzame energie door biovergisting

GZV heeft sinds 2004 een biovergister in gebruik waarmee groene stroom uit regionale mest wordt geproduceerd. Door de leveringsovereenkomst met FrieslandCampina is het voor GZV nu mogelijk om haar vergistingscapaciteit uit te breiden en effici├źnter te benutten. In de biovergister worden mest en reststoffen uit de voedselverwerkende industrie omgezet naar biogas. De mest is onder meer afkomstig van leden-melkveehouders van FrieslandCampina uit de regio. De bij GZV verwerkte mest draagt eraan bij dat melkveehouders aan hun fosfaatverplichtingen/verwerkingsplicht kunnen voldoen.

De productie van biogas door biovergisting is naast wind en zonne-energie een manier om duurzame, groene energie te produceren. De productie van duurzame energie levert een bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. FrieslandCampina en Groot Zevert Vergisting dragen met deze stap bij aan het verduurzamen van de keten. 

Over Stedin Infradiensten
Stedin Infradiensten is de onafhankelijke partner op het gebied van private energie-installaties en -infrastructuren. Als toonaangevende speler in het middenspanningssegment (10-25kV) richt Stedin Infradiensten zich op het optimaliseren van energiemanagement qua continu├»teit, veiligheid, kosten en verduurzaming. Ook beheert en onderhoudt Stedin Infradiensten duurzame infrastructuren zoals stoom- en CO2 netwerken. Stedin Infradiensten is landelijk actief in het ongereguleerde domein binnen verschillende segmenten zoals industrie, utiliteit, glas en tuinbouw, overheid en gezondheidszorg. Stedin Infradiensten is gevestigd in Rotterdam. 

Deel dit artikel