NIEUWS




De komst van de slimme meter leeft in de Hoeksche Waard

Hoeksche waard 01-01-0001

Hoeksche Waard, 9 april 2014 - Netbeheerder Stedin is in januari gestart met het aanbieden van slimme energiemeters in de Hoeksche Waard. Dit is het eerste gebied in Nederland waar de nieuwe meters op grote schaal worden aangeboden. Het project verloopt voorspoedig en Stedin zal deze ervaring gebruiken voor de installatie van de slimme meter in de rest van haar verzorgingsgebied.

Inwoners van de Hoeksche Waard hebben middels een enquête van GroenLinks laten weten hoe zij tot nu toe de activiteiten van Stedin hebben ervaren. De ongeveer honderd reacties op de enquête laten zien dat de bewoners over het algemeen op de hoogte zijn van de aanbieding en werking van de slimme meter. Echter blijkt ook dat niet alles voor iedereen duidelijk is of dat sommige klanten ontevreden zijn na een bezoek van een monteur. Stedin neemt deze signalen serieus en neemt deze punten mee ter verbetering.

De slimme meter

De slimme meter wordt de komende jaren in heel Nederland aangeboden. Netbeheerders investeren in hun netwerken om mee te gaan met de huidige technologische toepassingen en voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. De slimme meter heeft de mogelijkheden die aansluiten bij de huidige eisen van onze energievoorziening. Stedin werkt samen met verschillende aannemers om de slimme meters te installeren. Alle monteurs beschikken over de verplichte diploma’s en dienen te werken volgens een vooraf afgesproken bestek.

Het uitlezen van de slimme meter

De slimme meter wordt zes keer per jaar uitgelezen door de netbeheerder. De energieleverancier vraagt de meterstanden op bij Stedin. Daarnaast wordt de meter door de netbeheerder uitgelezen bij verhuizing of de overstap naar een andere leverancier of wanneer nodig voor onderhoud van het netwerk. Indien klanten het niet prettig vinden dat hun meter op afstand wordt uitgelezen, kunnen ze ervoor kiezen deze communicatiemodule in de slimme meter volledig ’uit’ te laten zetten. Hierdoor gedraagt de slimme meter zich zoals de conventionele meter die nu nog in veel huizen hangt. De klant moet dan nog wel ieder jaar de meterstanden doorgeven.

Tariefschakeling

Stedin is wettelijk verplicht om de hoog/laagtariefschakeling aan te bieden en doet dit in de Hoeksche Waard vanaf 1 juli aanstaande via de slimme meter. Het verschil tussen hoog-, laag- en enkeltarief is in de loop van de jaren minimaal geworden. Als u een hoog/laagtariefcontract heeft met uw energieleverancier en u verbruikt de helft van uw totale energieafname ‘s nachts of in het weekend, bespaart u gemiddeld € 6,- per jaar. Stedin wijst ook op de mogelijkheid om de slimme meter te weigeren. De oude meter kan na 1 juli 2014 echter niet meer schakelen tussen hoog/laagtarief.

Informatievoorziening

Bewoners ontvangen circa vier weken van tevoren een aankondigingsbrief voor het plaatsen van de nieuwe meter met daarbij een informatiebrochure. Ongeveer twee weken daarna ontvangt de bewoner een brief met een voorstel voor een tijdstip dat de monteur langskomt voor de werkzaamheden. Dit tijdstip kan in overleg met de aannemer worden gewijzigd.

Naast de informatievoorziening per brief worden in de vijf gemeenten verschillende informatieavonden georganiseerd, waar bewoners de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en hun mogelijke zorgen te uiten. Meer informatie over de data, locaties en tijdstippen van deze avonden, staat op www.stedin.net/hoekschewaard en in de lokale huis-aan-huisbladen.

Stedin is blij met alle reacties. Met de ervaringen van de bewoners kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. We doen ons best om alle werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren en de overlast tot een minimum te beperken. Bewoners met vragen kunnen op werkdagen telefonisch contact opnemen met de medewerkers van de Hoeksche Waard Helpdesk via 088 – 89 65 165.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 1.200 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Bron: Stedin

Deel dit artikel