NIEUWS
Gemeenten krijgen kosteloos inzicht in energieverbruik op wijkniveau

27-11-2013

Rotterdam/Den Bosch/Arnhem, 27 november 2013 – De drie grootste netbeheerders in ons land - Enexis, Liander en Stedin - geven gemeenten in hun verzorgingsgebied vanaf volgend jaar volledig gratis inzicht in het energieverbruik en het opwekken van elektriciteit binnen de gemeentegrens. De speciale applicatie ‘Energie in Beeld’ visualiseert het gebruik en het opwekken van energie geanonimiseerd, tot op postcodeniveau.
 
Voor gemeenten kan dit een hulpmiddel zijn bij het uitwerken van lokaal energie(besparings)beleid om klimaatdoelstellingen te realiseren. Ook het SER-akkoord benadrukt het belang van deze data voor het ontwikkelen van lokaal energiebeleid.
 
De gemeente Den Haag maakt al langer tevreden gebruik van Energie in Beeld. ,,Wij weten nu precies waar onze energiebesparingskansen liggen’’, zegt Rabin Baldewsingh, oa wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag. ,,Concreet levert Stedin via ‘Energie in beeld’ ons inzicht in het effect van ons klimaatbeleid. En het laat ons zien waar precies in de stad de beste kansen liggen voor zaken als energiebesparing, energienetten en armoedebestrijding via de energierekening. Kortom, voor ons is dit een uitstekend instrument.’’

Energie in Beeld helpt gemeenten MET energiebesparing en CO2-reductie

De applicatie ‘Energie in Beeld’ is ontwikkeld in 2011. Tot nu toe maken enkele tientallen gemeenten tegen betaling gebruik van Energie in Beeld. De kosten voor een jaarabonnement vormen voor andere gemeenten nog een bezwaar. De drie grote netbeheerders bieden de applicatie daarom met ingang van volgend jaar gratis aan.
 
Per wijk is het totale en gemiddelde elektriciteits- en gasverbruik te zien, uitgesplitst naar particulieren en bedrijven. Ook wordt zichtbaar òf en hoeveel duurzame elektriciteit op wijkniveau wordt opgewekt. Op basis van deze gegevens kunnen gemeenten gericht beleid ontwikkelen voor energiebesparing en CO2-reductie. Met ‘Energie in Beeld’ kan ook het effect van klimaatbeleid in beeld worden gebracht.

Structurele bijdrage netbeheerders aan Nederlandse klimaatdoelstellingen

Met het gratis aanbieden van Energie in Beeld, willen de netbeheerders een structurele bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Het SER-akkoord benadrukt het wegnemen van barrières voor de lokale productie van hernieuwbare energie. Het verschaffen van gedetailleerde data over verbruik en opwek van energie, levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 1.200 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Bron: Stedin / Enexis / Liander

Deel dit artikel