NIEUWS
Haagse proeftuin Couperus bewijst: warmtepomp bevordert flexibel energienet

19-05-2016
Den Haag, 19 mei 2016 - In de Haagse wijk Leidschenveen-Ypenburg is de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar flexibilisering van het energienet met behulp van warmtepompen. Netbeheerder Stedin, energieleverancier Eneco, warmtepompleverancier Itho Daalderop en smartgridsoftware ontwikkelaar IBM testten of de energiebehoefte van driehonderd appartementen in het Couperus complex met warmtepompen en duurzame opgewekte energie te beheren is. Dat kan, zo blijkt uit het eindrapport, dat Stedin als ‘penvoerder’ deze week openbaar maakte. Stroom uit zon en wind komt niet zo gelijkmatig op het elektriciteitsnet als stroom uit een energiecentrale. Het aanbod van deze duurzaam opgewekte stroom wordt steeds groter. Om deze energiestroom zo goed mogelijk in te passen, kan een netbeheerder ervoor kiezen om het elektriciteitsnet te verzwaren. Efficiënter en goedkoper is het om het net slimmer te maken, waardoor de duurzaam opgewekte stroom ten volle wordt benut.

Slim gebruik van energienet Couperus Den Haag

In Couperus is vanaf 2012 tot en met 2015 een proefopstelling getest voor een slim net met warmtepompen. De driehonderd appartementen hebben elk een eigen warmtepomp voor verwarming, koeling en warm water. Stedin onderzocht in hoeverre warmtepompen flexibel zijn in te zetten. Door het aansturen van de pompen uit te stellen, kan de verwarming draaien op duurzame stroom. Daarbij werd ook onderzocht of het comfortgevoel bij bewoners op niveau bleef. De goede isolatie van het gebouw zorgt ervoor dat de warmte opgeslagen kan worden in zowel het pand als de bodem. Zo daalde de temperatuur niet snel als de warmtepomp niet aangestuurd werd.

Flexibiliteit warmtepompen

Centraal in deze test stond het besturingssysteem Powermatcher, ontwikkeld door TNO. Dat is software die in staat is om elektrische apparaten te laten reageren op verschillende prikkels. Ze gaan niet alleen aan of uit als de bewoner dat wil, maar ook als er veel duurzame stroom voorhanden is of als Stedin tegen de grenzen van zijn beschikbare capaciteit aan zit. In Couperus is getest hoe flexibel warmtepompen kunnen zijn. In de herfst en de lente zijn de wisselingen door onder andere de buitentemperatuur het grootst. ,,In de gemeten maanden was 21% van het vermogen flexibel. Dat konden we dus verschuiven’’, zegt David Peters, directeur strategie bij Stedin.

Consument: ‘aantrekkelijk om energie te gebruiken als er veel beschikbaar is’

Gedurende de looptijd van het project is er geen enkele klacht vanuit bewoners gekomen. Peters: ,,We hebben dus kunnen testen zonder dat klanten er last van hadden.’’ Onderzoek onder 1.200 consumenten wees uit, dat het aantrekkelijk wordt gevonden om energie te gebruiken op momenten dat er veel beschikbaar is, bijvoorbeeld bij veel zon of wind. De motivatie hiervoor is vooral geld besparen en geen energie verloren laten gaan. Wel wil de consument zelf de regie hebben om het energieverbruik aan te passen op basis van informatie van de energieleverancier. Externe sturing van energieverbruik zien consumenten niet als voordelig.

Verder is aangetoond dat het besturingssysteem bijdraagt aan een betere inpassing van duurzame elektriciteit in het energiesysteem. Voor Stedin geldt dat netverzwaringen en daarmee kosten voor de klant, voorkomen kunnen worden bij flexibel gebruik van duurzame energie. Door de verbruikspieken af te zwakken of te verschuiven, is verzwaring van het elektriciteitsnet niet altijd nodig. 

Couperus was een van de twaalf proeftuinen binnen het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Behalve Stedin werkten ook Eneco, IBM, warmtepompenleverancier Itho Daalderop, TNO, projectontwikkelaar Vestia en de provincie Zuid-Holland mee.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel