NIEUWS
Jaarverslag: Stedin blikt positief terug op 2010

27-05-2011
Belangrijke stappen in veiligheid en duurzaamheid


Rotterdam, 27 mei 2011 - Stedin blikt positief terug op boekjaar 2010. Zowel de financiële resultaten als de gemaakte stappen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid stemden tot grote tevredenheid. Veiligheid en duurzaamheid zijn de twee speerpunten op maatschappelijke vlak waarbij Stedin met trots in de voorhoede loopt.

Resultaatontwikkeling

Ondanks een omzetdaling van bijna twintig miljoen euro is de nettowinst van Stedin over 2010 met  € 70,4 miljoen vrijwel gelijk gebleven aan die van 2009 (€ 71,5 miljoen). Dit komt voornamelijk door lagere bedrijfskosten dankzij het in 2010 gelanceerde kostenbesparingsprogramma, en door het in toenemende mate zelf uitvoeren van voorheen uitbestede processen. Lagere gereguleerde tarieven veroorzaakten lagere transportopbrengsten, waardoor de omzet daalde van  € 808,4 miljoen in 2009 naar € 789,8 miljoen in 2010.

Maatschappelijke speerpunten

Bij de behaalde maatschappelijke resultaten vallen vooral die op het gebied van veiligheid en duurzaamheid op.

Veiligheid

In het kader van veiligheid investeert Stedin fors in het opsporen van illegale hennepkwekerijen. Door geknoei met elektriciteit in combinatie met veel watergebruik is de kans op kortsluiting, ontploffing en uiteindelijk brand aanzienlijk. Tien procent van het aantal woningbranden wordt veroorzaakt door illegale hennepteelt. In 2010 zijn in nauwe samenwerking met onder meer politie en gemeenten bijna 1.300 hennepkwekerijen opgerold in het verzorgingsgebied van Stedin. Via Meld Misdaad Anoniem, waarbij Stedin is aangesloten, kwamen afgelopen jaar 736 meldingen over vermoedelijke hennepkwekerijen binnen, tegen 678 in 2009.

Duurzaamheid

In haar streven naar een zo effectief mogelijk gebruik van energie heeft Stedin onder andere duurzame investeringen gedaan die het voor tuinders mogelijk maakt om stroom terug te leveren aan het net. Het gaat hierbij om enorme hoeveelheden die gelijk staan aan het jaarlijkse energieverbruik van zo’n 100.000 huishoudens. 

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland, inclusief de grootste haven van Europa. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energiedistributienetten in het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met ruim 1.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Bron: Stedin

Deel dit artikel