NIEUWS
Maatregelen betrouwbaarheid Rotterdams elektriciteitsnet goed op gang

21-08-2013
Rotterdam, 21 augustus 2013 - De gemeente Rotterdam en Stedin hebben begin 2012 afspraken gemaakt over extra maatregelen om stroomstoringen te voorkomen. De netbeheerder heeft wethouder Alexandra van Huffelen (buitenruimte) afgelopen maand geïnformeerd over de voortgang. Een groot deel van de beloofde acties zijn gerealiseerd of staan gepland voor uitvoering. De resultaten van de maatregelen zijn nu al merkbaar.
 
Alexandra van Huffelen, wethouder Buitenruimte gemeente Rotterdam:

Deze eerste resultaten stemmen mij positief. Stedin heeft hard gewerkt om de betrouwbaarheid van het net te verbeteren. Ik blijf hierover in gesprek met de netbeheerder en vertrouw erop dat deze lijn wordt voortgezet.

Lees de brief van wethouder Van Huffelen aan de Rotterdamse gemeenteraad.
 
Naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek van DNV KEMA en PwC heeft Stedin onder andere gewerkt aan het voorkomen van verzakking van kabels rondom transformatorstations in Rotterdam. Inmiddels zijn bij de 35 hoofdstations acties uitgevoerd om dit te voorkomen en indien nodig te herstellen. Daarnaast heeft Stedin nieuwe beveiligingsmaatregelen in het net aangebracht om het gebied bij uitval te minimaliseren en zo snel als mogelijk een omleiding in te zetten.
 
Deze maatregelen helpen mee om de jaarlijkse uitvalduur te verlagen. De jaarlijkse uitvalduur is het gemiddeld aantal storingsminuten per Rotterdammer. Dit getal kent positieve en negatieve uitschieters, omdat een deel van de storingen door externe factoren worden veroorzaakt. Over heel 2012 bedroeg dit 68,6 minuten en in de periode juni 2012 – juni 2013 was dit 20,6 minuten.
 

Graafschade voorkomen

Ondanks de beheersmaatregelen blijven er altijd externe factoren van kracht die storingen kunnen veroorzaken zoals menselijke fouten, extreme weersomstandigheden en graafschade door derden. Het voorkomen van graafschade door derden staat hoog op de agenda in Rotterdam. In juni hield de gemeente de conferentie ‘Graafschadereductie met behulp van een bonusmalussysteem’. In samenwerking met Stedin en diverse brancheorganisaties werden drie criteria benoemd die het aantal graafschades binnen de gemeente moet verminderen.
 

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 1.200 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Bron: Gemeente Rotterdam / Stedin

Deel dit artikel