NIEUWS
Meer energiefraude en hennepkwekerijen opgespoord in de randstad

17-01-2014
Samen met politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie strijdt Stedin tegen onveilige situaties en energiefraude als gevolg van hennepkwekerijen. Twintig procent van de woning- en bedrijfsbranden heeft energiefraude als oorzaak. In 2013 werden in het werkgebied van de netbeheerder bijna twaalf procent meer kwekerijen opgerold: 1531 tegenover 1371 illegale wietplantages in 2012. Stedin is netbeheerder voor gas- en elektriciteit in onder andere de Randstad.

 
Met de hennepgeurkaart stijgt de bewustwording van en de bereidheid om onveilige situaties te melden. (FOTO: © Stedin)

Henneptelers knoeien met elektriciteitsaansluitingen waardoor onveilige situaties ontstaan. Kortsluiting, overbelasting en vochtige ruimtes leiden tot woning- en bedrijfsbranden. Daarnaast betaalt elke Nederlander mee aan de kosten als gevolg van energiediefstal. Intensievere samenwerking  van politie, gemeenten en Stedin, betere bewustwording door het uitdelen van de hennepgeurkaart en meer tips hebben geleid tot deze stijging.


‘Illegale constructies leiden tot groot brandgevaar voor de omgeving’

,,De henneptelers maken nog steeds gebruik van illegale constructies buiten de energieaansluiting om. Of fraudeurs draaien de meterstanden terug’’, zegt hoofd fraudebestrijding Peter van ’t End van Stedin. ,,Uiteindelijk stuk voor stuk onveilige handelingen waarbij de veiligheid in het geding is. Niet alleen voor de kweker of bewoner, maar vanwege het grote brandgevaar ook voor bijvoorbeeld buren.’’

Tussen 2008 en 2012 werden gemiddeld ruim 1.300 kwekerijen jaarlijks opgerold. Het resultaat in 2013 is dus niet alleen ten opzichte van 2012 hoger, maar ook fors meer ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde. Van ’t End: ,,De aanpak van deze criminaliteit door bewustwording en bestrijding werkt. We schatten dat we in totaal vijftig procent van de kosten van de energiefraude hebben kunnen terugvorderen op de veroorzakers.’’


Hennepgeurkaart

De hennepgeurkaart, Stedin’s bewustwordingscampagne over de gevaren van energiefraude via illegale hennepteelt, heeft afgelopen najaar een landelijk vervolg gekregen. De kaart maakt burgers bewust van de geur van hennepplanten en wordt in gemeenten door heel Nederland verspreid. Ook roept de hennepgeurkaart op om vermoedens van hennepteelt te melden. Om ervoor te zorgen dat mensen hennepkwekerijen herkennen, is de kaart voorzien van een geurstrip. Na het wegkrassen van een laklaag, komt de geur van hennepplanten vrij.

Miljoenenschade voor Nederland

Volgens het Platform Energiediefstal, waarin naast Stedin ook andere netbeheerders zijn vertegenwoordigd, komt het totale bedrag aan energiefraude in ons land jaarlijks uit op 180 miljoen euro. De kosten van het energietransport, deze zijn onafhankelijk van het energieverbruik, worden over alle Nederlandse klanten verdeeld. Dat betekent dat iedereen aan energiefraude meebetaald. Bij het vermoeden van energiediefstal kan dit gemeld worden bij de politie, bij Meld Misdaad Anoniem of bij Stedin.


Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 1.200 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Bron: Stedin

Deel dit artikel