NIEUWS
Rotterdam: Minder overlast werkzaamheden ondergrond door samenwerking

09-11-2015
Rotterdam, 9 november 2015, Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf hebben maandag 9 november 2015 het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’ getekend. Hierin staan afspraken om intensief met elkaar samen te werken bij de aanleg van riolering, kabels en leidingen in de ondergrond. 


Ondernemers en omwonenden hebben door betere samenwerking minder

overlast van werkzaamheden. (FOTO: Stedin / Frank Hanswijk)

Het energie-, gas-, drinkwater- en rioleringsnetwerk in Rotterdam moet de komende jaren toekomstbestendig worden gemaakt. Technische levensduur en het veranderde gebruik van kabels en leidingen vraagt om nieuwe netten. Door intensiever samen te werken kunnen de werkzaamheden efficiënter worden georganiseerd en uitgevoerd. De samenwerking zorgt voor het reduceren van kosten voor de maatschappij. Maar nog belangrijker: de straat gaat één keer voor langere tijd open, maar blijft daarna een aantal jaar dicht voor werk van de convenantspartijen. Ondernemers en omwonenden hebben daardoor minder overlast van de werkzaamheden en hun straten en wijken blijven beter bereikbaar. Daarmee pakken we één van de grootste ergernissen van Rotterdamse ondernemers aan uit de irritatie top 10. 

Nauwe samenwerking

De drie partijen werken in de ondergrond om kabels en leidingen te vervangen, zodat Rotterdammers ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op het riool, elektra, gas en drinkwater. ,,Een nauwe samenwerking tussen de drie partijen is gewoon nodig. Op deze manier kunnen we het werk efficiënt en overzichtelijk uitvoeren en de overlast voor de stad beperken. Doordat de plannen van werkzaamheden in een eerder stadium met elkaar worden afgestemd, biedt de samenwerking ook meer ruimte om, waar mogelijk, specifieke herinrichtingswensen van bewoners en ondernemers meteen mee te nemen'', aldus Joost Eerdmans, Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte. 

Voordelen 

Pieter Trienekens, algemeen directeur netbeheerder Stedin: ,,Bij de grote vervangingsopgave die voor ons ligt, biedt het convenant veel voordelen. Door in het voortraject intensiever samen te werken, kunnen we voor langere periode vooruit werkzaamheden plannen en mogelijk combineren. We verwachten hiermee efficiëntie voordelen te behalen.’ Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf, vult dit aan: ‘We organiseren de manier waarop we samenwerken beter en tegelijkertijd ook de ligging van de leidingen in de ondergrond. Hierdoor wordt het uitvoeren van onderhoud in de toekomst eenvoudiger. Daarmee beperken we niet alleen de overlast voor de omgeving bij het vervangen van de kabels en leidingen, maar ook wanneer we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de toekomst.''

Eerste projecten

Tijdens het opstellen van het convenant zochten de partijen de samenwerking al gelijk op. Zo werkten de Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf al samen aan het vervangen van kabels en leidingen in de wijk Ommoord en op dit moment in de Straatweg. Hier voeren nog wel twee verschillende aannemers het werk uit. In de toekomst hopen de partners het convenant verder uit te werken en verkennen we de mogelijkheid projecten met één aannemer uit te gaan voeren.


Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel