NIEUWS
Nieuwe stimulans voor duurzame innovaties

12-10-2015
Utrecht, 14 oktober 2015 – Natuur & Milieu en netbeheerder Stedin starten vandaag FrisseDingen.nl: het eerste Nederlandse innovatieplatform om duurzame innovaties op het gebied van energie te stimuleren. Deze innovaties zijn hard nodig om Nederland versneld naar een duurzame energievoorziening te helpen waarin groene en lokaal opgewekte stroom de hoofdrol speelt.Frisse Dingen

Op het nieuwe platform worden alleen innovaties gepresenteerd die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de duurzame energietransitie. Want juist deze innovaties verdienen de spotlight. Op FrisseDingen.nl vind je nu al meerdere pitches voor producten of diensten op energiegebied die helpen om Nederland te verduurzamen. Zo presenteert GreenFlux slimme oplossingen voor elektrisch rijden en helpt de applicatie van Mobeg en het platform van Mpare met energiebesparing bij huishoudens.  Frisse Dingen is vooral ook op zoek naar nieuwe innovaties. Innovators kunnen zich vanaf vandaag aanmelden en maken kans op een pilot of de toekenning van extra investeringsruimte door Stedin.

Nederland in 2035: van gas naar elektrisch

Om in kaart te brengen hoe een duurzame energievoorziening er in de praktijk uitziet, schetste Natuur & Milieu een ambitieus, maar haalbaar, toekomstbeeld. Daarvoor is situatie van de huidige gemiddelde Nederlandse wijk doorvertaald naar 2035. Want vooral ook bij particuliere huishoudens moet er flink wat veranderen in hoe we met stroom en warmte omgaan. De ongeïsoleerde jaren ’70-woningen zullen in 2035 voorzien zijn van een goede isolatielaag en energiezuinige apparatuur. De huizen zijn van het gas af en worden verwarmd met een eigen warmtepomp. De elektriciteit die  wordt gebruikt, onder andere om de elektrische auto mee op te laden, wordt grotendeels zelf opgewekt via zonnepanelen. Kortom: we gaan van gas naar elektrisch en veel meer naar een lokale energievoorziening.

Uitdagingen voor het net

Stedin wil nu al aan de slag om het duurzame toekomstscenario in 2035 werkelijkheid te maken. De ontwikkelingen stellen de netbeheerder wel voor een aantal flinke uitdagingen. Zo zal de energievoorziening en –behoefte meer gaan fluctueren, wat kan zorgen voor extra belasting van het stroomnet. Daarnaast moeten veel elektriciteitsnetten binnen 10 jaar vervangen of gerenoveerd worden, waarbij het zaak is om dure, zware netten te voorkomen. Om te helpen bij de deze uitdagingen, roept Stedin innovators op hun oplossingen aan te dragen op FrisseDingen.nl.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel