NIEUWS
Praktijkproef elektriciteit wordt aardgas in Rozenburg

Rotterdam 19-04-2013
Aardgas maken van elektriciteit. Bewoners van een nog te bepalen appartementencomplex in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg kunnen straks bijvoorbeeld koken dankzij overtollige duurzame elektriciteit. Netbeheerder Stedin, energiekennisbedrijf DNV KEMA, Ressort Wonen en de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg hebben vrijdag 19 april een intentieovereenkomst ondertekend voor een spectaculaire stap met het Nederlandse energienet.

Pierre Barthelomeus (directielid DNV KEMA), Ernst Japikse (directeur techniek Stedin), Paméla Blok (voorzitter Rotterdamse deelgemeente Rozenburg) en Jan Schrijver (directeur Ressort Wonen) tekenden de intentieverklaring. (FOTO: © Stedin / Sicco van Grieken)

Een appartementencomplex in Rozenburg wordt vanaf medio 2013 gedurende vijf jaar onderdeel van de eerste Nederlandse praktijkproef naar deze toepassing. Onder de noemer ‘Power2Gas’ wordt overtollige duurzame elektriciteit letterlijk via waterstof en CO2 omgezet in aardgas. Het geproduceerde gas is van aardgaskwaliteit en wordt toegevoegd aan het bestaande aardgasnet. Bewoners kunnen zonder enige merkbare gevolgen gebruik maken van deze duurzame energieproductie, bijvoorbeeld voor de CV-ketel en kooktoestellen.

Duurzaam gas via elektrolyse en methanisering

Als het bijvoorbeeld hard waait of de zon uitbundig schijnt, leveren windmolens of zonnepanelen meer elektriciteit dan op dat moment nodig is. Elektriciteit kan zelf niet grootschalig worden opgeslagen, maar via de processen elektrolyse en methanisering ontstaat gas met dezelfde eigenschappen als aardgas. Dit gebeurt in een door DNV KEMA en Stedin bedachte installatie. In Rozenburg wordt deze aangesloten op het reguliere aardgasnet van een appartementencomplex van Ressort Wonen.

Stedin deed op Ameland eerder een succesvol onderzoek met het produceren van groene waterstof en het vervolgens te mengen met het reguliere aardgasnet van een appartementencomplex. In Rozenburg is bijmengen niet meer nodig, want door methanisering – een volledig CO2-neutraal proces – ontstaat gas van aardgaskwaliteit.


Steeds meer energieproductie vraagt om oplossingen

Naast ondernemingen in de tuinbouw en windparken zullen ook consumenten en andere bedrijven steeds meer energie zelf produceren. De partners verwachten een toename van huiseigenaren en bedrijven die bijvoorbeeld zonnepanelen of HRe ketels nemen en zo ook energieproducent worden. Elektriciteit omzetten in aardgas helpt bij het in balans houden van deze decentrale opwekking van energie.

Stedin en DNV KEMA financiëren het project mede via een subsidie van de Rijksoverheid. Zogenoemde topsectoren zoals energie worden daarbij door de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) bijgestaan. Stedin en DNV KEMA dragen bovendien zorg voor het inrichten van de elektriciteits- en gasnetten en de installatie. Ressort Wonen en de deelgemeente Rozenburg ondersteunen het project als lokale partijen.

informatiebijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden

Binnenkort wordt in het deelgemeentehuis van Rozenburg een informatiebijeenkomst over de praktijkproef georganiseerd. Hiervoor worden bewoners en geïnteresseerden uitgenodigd en geïnformeerd via lokale media. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijke locaties voor de installatie en het appartementencomplex dat voor deze proef in aanmerking komt.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 1.200 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Bron: Stedin

Deel dit artikel