NIEUWS
Precisie-operatie Stedin voor betrouwbaar gasnet Amstelveen en Aalsmeer

30-09-2015
Amstelveen/Aalsmeer, 30 september 2015 – Netbeheerder Stedin heeft in de nacht van 30 september een bijzondere operatie op de Legmeerdijk (N231) in Amstelveen en Aalsmeer uitgevoerd. Over ruim drieënhalve kilometer is het gas tijdelijk volledig uit het hogedruknet (8 Bar) gehaald om op vier plaatsen onderdelen te vervangen. Om dit veilig te kunnen uitvoeren, heeft Stedin op meerdere locaties het gas gecontroleerd verbrand. De vervanging was noodzakelijk voor de continuïteit van het gasnet. 


Het op meerdere plaatsen nachtelijk affakkelen door Stedin om aan de hoge druk
leiding te kunnen werken, zorgde langs de N201 en N231 in Aalsmeer/Amstelveen
voor een spectaculair schouwspel. (FOTO: Sicco van Grieken / Stedin)


Op het eerste gezicht ziet de Legmeerdijk in Amstelveen er als provinciale weg landelijk uit met boerenbedrijven, vrijstaande huizen, weilanden en water. De dijk is echter een essentiële waterkering. Daarnaast liggen in het waterlichaam verbindingen die datacentra rond Schiphol voeden en natuurlijk zowel elektriciteitskabels als gasleidingen. De weg over de dijk is een levensader tussen de bloemenveiling in Aalsmeer en Schiphol. 

Juist daar vervangt Stedin binnen één dag vier afsluiters in het hoge druk (8Bar) gasnet. Koen Verbogt, directeur aanleg & vervanging: ,,Dit is voor Stedin een precisie-operatie, die het uiterste vraagt van planning, techniek en communicatie met onze klanten, bedrijven in de omgeving en andere belanghebbenden zoals brandweer, politie en gemeente. Bijvoorbeeld omdat het werk nabij luchthaven Schiphol plaatsvindt en de leiding leeggemaakt moet worden door het gas in de lucht te verbranden, het zogenoemde affakkelen.

Verbeteren continuïteit gasnet Amstelveen en voorkomen lekkages

Bij periodieke controles door Stedin is gebleken dat vier afsluiters op de Legmeerdijk – hiermee kunnen we het gasnet fysiek besturen - het beste vervangen kunnen worden om de continuïteit en veiligheid van de gaslevering te handhaven. Hiermee voorkomen we gaslekkages in de leiding en gasstoringen bij honderden klanten. Tegelijkertijd maken we van de gelegenheid gebruik om een hoge druk gasaansluiting te maken voor de nieuwbouw van een grote, toekomstige klant in de omgeving. Door het toepassen van slimme afsluittechnieken zijn er slechts circa 150 consumenten en bedrijven waar de levering van gas op 30 september onderbroken is.

Om 01:00 uur ’s nachts begon het gasvrij maken van het leidingtracé van drieënhalve kilometer. Het gas werd gedurende de nacht en vroege ochtend gecontroleerd verbrand in de lucht. Zodra het tracé druk- en gasloos is, gaat de zaag in de stalen leidingen en worden de nieuwe afsluiters geplaatst en gelast. Op 30 september om 23:00 uur moet het net weer bedrijfsklaar zijn en krijgen de klanten weer gas.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel