NIEUWS
Stedin AVR, en EKC nemen stoomnetwerk Rotterdamse Botlek in gebruik

Rotterdam 02-05-2013
Netwerkbedrijf Stedin heeft op 1 mei in de Rotterdamse Botlek een uniek, kilometers lang stoomnetwerk in gebruik genomen.  De eerste stoomlevering vindt plaats tussen afvalverwerker AVR/Van Gansewinkel als stoomleverancier en chemiebedrijf Emerald Kalama Chemical (EKC) als stoomgebruiker. Door het netwerk gaan bedrijven efficiënter om met energie, besparen ze geld én wordt een aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd.

Een stoomnetwerk verbindt industrieën die stoom in hun bedrijfsproces produceren met omliggende bedrijven die juist stoom nodig hebben. Energie wordt zo efficiënter gebruikt en de luchtkwaliteit in de nabije omgeving verbetert. Het ruim 2 kilometer lange stoomnetwerk in de Rotterdamse Botlek gaat jaarlijks ongeveer 450.000 ton uit afval opgewekte stoom transporteren van afvalverwerker AVR/Van Gansewinkel naar EKC, producent van conserveringsmiddelen, grondstoffen voor smaakstoffen, geurstoffen en weekmakers. Door op deze manier bedrijven aan elkaar te verbinden, worden miljoenen kubieke meters fossiel aardgas bespaard.

Reductie van 400.000 ton CO2

Het stoomnetwerk tussen AVR en EKC is slechts het begin. Stedin kan het stoomnetwerk nog flink uitbreiden met het aansluiten van meerdere grote bedrijven. Hierdoor kan op termijn tot wel 400.000 ton CO2 in Rotterdam worden gereduceerd. Het stoomnetwerk levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Rotterdamse klimaatdoelstelling: vijftig procent CO2-reductie in het jaar 2025 ten opzichte van 1990.

Het stoomnetwerk is een prachtige stap naar een moderner en duurzamer haven- en industriegebied. Een goed voorbeeld van Rotterdams ondernemerschap.” aldus Rotterdamse wethouder Duurzaamheid Alexandra van Huffelen. “Samen de mouwen opstropen en gaan voor een betrouwbare en duurzame energie-infrastructuur waarbij tegelijk de luchtkwaliteit verbetert. Niet alleen de deelnemende partijen, maar ook de tussenliggende bedrijven die het stoomnetwerk over hun terrein laten gaan, bewijzen dat in de Rotterdamse haven krachten worden gebundeld.”

Toekomstmuziek

Het stoomnetwerk draagt bij aan het succes van de Rotterdamse haven als infrastructureel middelpunt van de Nederlandse economie. De haven wordt ten opzichte van andere havens nog aantrekkelijker als vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven. Zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit duurzaamheidsambities.

Gasgestookte stoomketels worden door een stoomnetwerk overbodig en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen neemt af. Stoomuitwisseling heeft daarom niet alleen in Rotterdam, maar ook in havens en industriegebieden elders in Nederland en zelfs over de grenzen toekomst. Zolang er nog grootschalig inefficiënt met energie wordt omgegaan, liggen oplossingen als deze voor de hand.

Samen voor een sterke haven

Naast Stedin, AVR en EKC zijn ook het Havenbedrijf Rotterdam en bouwbedrijf Visser & Smit Hanab belangrijke partners bij de ontwikkeling van het stoomnetwerk. Ook het Rotterdam Climate Initiative, een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, heeft het project de afgelopen jaren actief gesteund, onder andere door onderzoek naar de haalbaarheid van de uitwisseling van stoom.

Over Stedin

Stedin is als onafhankelijk netwerkbedrijf verantwoordelijk voor  veilige en betrouwbare energievoorzieningen, nu maar zeker ook in de toekomst. Daarom investeren wij, naast het traditionele transport van gas en elektriciteit voor onze twee miljoen klanten, ook in nieuwe duurzame energieinfrastructuren. Het stoomnetwerk in de Rotterdamse Botlek wordt aangelegd en geëxploiteerd door Stedin Stoomnetwerken B.V.

Bron: Stedin

Deel dit artikel