NIEUWS
Stedin gaat met marktpartijen variabele tarieven versneld testen

07-07-2016
Rotterdam, 7 juli 2016 - Op dinsdag 28 juni vond de kick-off plaats van het door Stedin geïnitieerde FLEX Versnellingsprogramma. Aan dit event namen marktpartijen deel die gereageerd hadden op een eerdere oproep van Stedin om met initiatieven te komen om de variabele leveringstarieven in de praktijk te gaan toetsen én om op zoek te gaan naar mogelijkheden om piekbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Deze piekbelasting, waarbij huishoudens op hetzelfde moment van de dag in groten getale gebruik maken van elektriciteit, wordt in de toekomst een probleem als steeds meer duurzame energie wordt gebruikt. Tijdens de kick-off waren ruim 30 marktpartijen aanwezig, waarvan enkelen direct aangaven op korte termijn met voorstellen voor een pilot te komen. 

De energiewereld verandert door de energietransitie in rap tempo. Stedin ziet dat overdag veel energie opgewekt en aan het net terug geleverd wordt, terwijl ‘s avonds minder of geen energie opgewekt wordt. 

David Peters, directeur Strategie en Innovatie van Stedin: “Netbeheerders staan voor de uitdaging hun netten hiervoor geschikt te maken en te zoeken naar manieren om piekbelasting te verminderen. Flexibiliteitsoplossingen, zoals ‘vraagsturing’ en opslag van energie kunnen voorkomen dat netbeheerders moeten investeren in nieuwe kabels, wat leidt tot extra kosten voor de consument. We zien dat de markt voor flexibiliteitsoplossingen langzaam op gang komt. Als netbeheerder zien wij onszelf als stimulator en facilitator, zodat er innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden waar wij en onze klanten in de toekomst gebruik van kunnen maken. Daarom dagen wij marktpartijen uit te komen met ideeën voor pilots, die we dan met het FLEX Versnellingsprogramma faciliteren”. 

Samen met de markt

Stedin wil samen met verschillende marktpartijen experimenteren om variabele leveringstarieven in de praktijk te toetsen en om oplossingen te testen voor het vraagstuk van de piekbelasting.. Per 1 januari verplicht de rijksoverheid netbeheerders en energieleveranciers om deze variabele leveringstarieven mogelijk te maken, vanuit het principe dat vraag en aanbod van energie moeten leiden tot verschillende tarieven. Stedin kiest daarom voor een actieve houding en voor samenwerking met de markt. Tijdens de kick-off waren onder andere grote en kleine energieleveranciers, aggregators, start-ups en laadpaalexploitanten aanwezig. In de komende maanden hoopt de netbeheerder meerdere pilots van marktpartijen te faciliteren. Diverse ideeën werden op dinsdagmiddag direct besproken, zoals het slimmer en kosteneffectiever aansturen van elektrische boilers, op basis van variabele elektriciteitsprijzen en het reduceren van piekbelasting op het net als gevolg van het opladen van elektrische auto’s, door eigenaren een financiële prikkel te geven voor een ander moment te kiezen. 

Op de website www.stedin.net/flex kunnen marktpartijen die een bestaand of nieuw initiatief hebben, en willen samenwerken met Stedin meer informatie vinden. In de komende periode hoopt Stedin met diverse pilots van start te gaan. 

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel