Stedin is stevig bedrijf met betrouwbare en veilige energienetten

16-07-2010
Netbeheerder bouwt nieuwe energie-infrastructuren

Rotterdam, 16 juli 2010 - Voor regionale netbeheerder Stedin (voorheen Eneco Netbeheer) stemmen de financiële resultaten over 2009, binnen het huidige reguleringkader, tot tevredenheid. Volgens directeur Jeroen de Swart laat het jaarverslag zien, dat met Stedin een stevig bedrijf is ontstaan. Qua betrouwbaarheid en veiligheid behoren de elektriciteits- en gasnetten van Stedin tot de beste van Europa.

Resultaat

Het resultaat na belastingen over 2009 is gedaald naar 71,5 miljoen euro. Deze daling is vooral veroorzaakt door lagere gereguleerde tarieven en eenmalige kosten als gevolg van de opbouw van de Stedin organisatie. De effecten van prijsstijgingen en inflatie zijn gecompenseerd door efficiencymaatregelen.
Gevolgen economische recessie

“De economische recessie heeft haar sporen nagelaten in het Nederlandse bedrijfsleven en raakt vooral onze klanten in de bouw en tuinbouwsector”, aldus De Swart. De gevolgen van de recessie zijn volgens hem zichtbaar in de vraag naar nieuwe aansluitingen en de daarbij behorende uitbreidingen of aanpassingen van het net. De Swart: “De tuinbouwsector investeert momenteel aanzienlijk minder in warmtekrachtcentrales. Uiteraard blijven we zorgen voor de benodigde capaciteit om de tuinders in ons verzorgingsgebied aan te sluiten op het elektriciteitsnet.”

In 2009 heeft Stedin veel energie gestoken in de organisatie om de regiefunctie als aanbestedende partij te verstevigen. Van het totale werkpakket van 421 miljoen euro voor vernieuwing en uitbreiding van netten is vorig jaar circa 10% aanbesteed. Dit jaar zal 20% van het infrastructurele werk aan netten en installaties worden aanbesteed. In de toekomst zal het infrastructurele werk aan netten en installaties volledig worden aanbesteed.

Investeren in nieuwe energie-infrastructuren

Stedin investeert in nieuwe energie-infrastructuren. De Swart: “We faciliteren klanten die groen gas willen invoeden in het aardgasdistributienet. Samen met Biogast hebben wij de Bio2Net ontwikkeld. Dit is een poortwachter van het openbare gasnet waarmee op gecontroleerde wijze groen gas kan worden ingevoed.” Na de eerste succesvolle proeven in Beverwijk en Mijdrecht is de Bio2Net nu ook ingezet bij een grote biovergistingsinstallatie in Spakenburg, waar visafval en ander organisch afval, zoals oud brood worden omgewerkt tot groen gas.

Om toekomstgerichte, duurzame energiestructuren te realiseren, die de economische bedrijvigheid in het Rijnmond gebied ondersteunen, werkt Stedin samen met het Havenbedrijf Rotterdam. Beide partijen hebben vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten om pijpleidinginfrastructuren te gaan ontwikkelen in het Rotterdamse industriegebied om het transport van energiegerelateerde stoffen te faciliteren. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een stoompijp netwerk in het Botlek gebied. Een ander voorbeeld van de samenwerking tussen Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam is Maasvlakte 2. Stedin ontwikkelt en realiseert het elektriciteitsnet in dit nieuwe havengebied.

Bron: Stedin

Deel dit artikel