Stedin klaar met uitbreiding en modernisering hoofdstation Middelharnis

Goeree-Overflakkee 30-05-2013
Netbeheerder Stedin heeft in de gemeente Goeree-Overflakkee weer een belangrijke stap gezet naar een robuuste elektriciteitsvoorziening. Deze maand rondde Stedin het werk af aan het uitgebreide en gemoderniseerde hoogspanningsstation Middelharnis. Hiermee is er meer leveringszekerheid voor bewoners en ondernemers op het eiland.

Stedin is in 2007 gestart met een investeringsprogramma van meer dan €100 miljoen voor het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee. De netbeheerder heeft de afgelopen jaren diverse vernieuwingen gerealiseerd zoals het verzwaren van zogenoemde middenspanningskabels, het ontkoppelen van lokale netten en het verhogen van de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Goeree-Overflakkee.

Impact en duur van eventuele uitval verkleinen

Het station op de Oudelandsedijk in Middelharnis is het centrale knooppunt van de elektriciteitsvoorziening op het eiland. Hier komt de bestaande hoogspanningslijn vanuit de Hoeksche Waard binnen en wordt de energie verder getransporteerd over het hele eiland naar verdeelstations in Stellendam en Ooltgensplaat. Stedin is tot en met 2015 bezig om ook deze twee stations uit te breiden en te moderniseren.

Stedin heeft €11 miljoen in het station Middelharnis geïnvesteerd. Er is een extra zogenoemde 50/13 kV transformator geplaatst en alle installaties zijn nu geautomatiseerd en op afstand bedienbaar voor de netbeheerder. Dat betekent dat de impact en duur van een toekomstige uitval wordt beperkt. Daarnaast is het station gereed gemaakt voor het aansluiten van de toekomstige 150kV hoogspanningsverbinding die vanuit Geervliet op Voorne-Putten onder het Haringvliet richting Goeree-Overflakkee wordt aangelegd.

stedinnet gereed voor duurzame energieopwekking

Op Goeree-Overflakkee is een groot potentieel voor duurzame elektriciteitsopwekking in de vorm van wind, zon, biobrandstoffen en getijdenenergie aanwezig. Deze bronnen leveren duurzame energie terug aan het net van Stedin, waardoor eveneens extra capaciteit noodzakelijk is. De duurzaam opgewekte stroom kan zo via de nieuwe verbindingen getransporteerd worden naar andere delen van Nederland via de nieuwe verbindingen.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 1.200 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Bron: Stedin

Deel dit artikel