NIEUWS
Stedin maakt energieverbruiksdata op postcodeniveau toegankelijk

01-07-2015
Rotterdam, 1 juli 2015 – Vanaf 1 juli 2015 publiceren Stedin en de andere energienetbeheerders de gemiddelde verbruiksdata van gas en elektriciteit per postcode. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en samengevoegd, zodat ze niet naar individuele huishoudens herleidbaar zijn. Met het openbaar maken van deze data, zoals is afgesproken in het nationaal energieakkoord van de Rijksoverheid, bekrachtigd Stedin haar faciliterende rol in de energietransitie. 

Alle geïnteresseerden kunnen deze informatie combineren met andere data, zoals bijvoorbeeld gegevens van het kadaster, waardoor specifieke doelgroepen te benaderen zijn met producten en diensten op het gebied van energiebesparing. Het doel hiervan is het verminderen van het energieverbruik in Nederland. Het verstrekken van de verbruiksdata is een van de onderdelen uit het nationaal energieakkoord waarin is afgesproken om jaarlijks 1.5% energie te besparen.

Energiebesparing én marktkansen

In het energieakkoord is voorgesteld om informatie die nuttig is voor de energietransitie vanuit de netbeheerders actief openbaar te maken. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om energie te besparen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de nationale energiebesparingsdoelen. Tegelijkertijd vergroot dit de economische bedrijvigheid en biedt het kansen voor ondernemers om diensten en producten op dit gebied aan te bieden. 

Online overzicht op postcodeniveau

De verbruiksdata zijn beschikbaar op postcodeniveau en zijn vooral bedoeld voor marktpartijen, overheden en lokale energie-initiatieven. De informatie kan ook gebruikt worden door geïnteresseerden die het verbruik van hun wijk of postcode willen vergelijken met andere postcodes. De verbruiksdata van Stedin zijn te vinden via de link: www.stedin.net/zakelijk/open-data.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel