NIEUWS
Stedin maakt tarieven 2017 bekend

Rotterdam 13-12-2016
De 2 miljoen klanten van netbeheerder Stedin krijgen in 2017 te maken met een lichte stijging van de transportkosten op de energierekening. De tarieven van Stedin per 1 januari 2017 zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een gemiddeld huishouden gaat bij Stedin vijf euro per jaar meer betalen. Het is onder het landelijke gemiddelde van dertien euro meer per jaar. De kosten van Stedin zijn gestegen, waaronder de verder gestegen precariobelasting die gemeenten heffen. Consumenten betalen de transportkosten via de rekening van hun energieleverancier.

De netwerktarieven voor elektriciteit dalen in 2017 met 6,3 procent. Het gastarief stijgt met 17 procent. Deze stijging komt voornamelijk door de hogere kosten voor vervanging van gasnetten. Hierdoor stijgt het totaalbedrag voor transport van elektriciteit en gas met vijf euro per jaar. Ook hebben weer meer gemeenten Stedin aangeslagen voor belasting op de kabels en leidingen: de zogenoemde precario. Hierdoor betaalt een consument in de Randstad in 2017 ongeveer twintig euro aan precario via de energierekening. Stedin verwacht dat de kosten door precario volgend jaar verder zullen stijgen. 

  
Zonder precario waren de transporttarieven lager uitgevallen voor onze klanten. De kosten door precario lopen onnodig op, terwijl het energienetwerk er niets beter van wordt.
Gerard Vesseur, financieel directeur Stedin

,,Zonder precario waren de transporttarieven lager uitgevallen voor onze klanten. Stedin strijdt al jaren tegen deze oneigenlijke manier van gemeentelijke belasting via de energierekening. De kosten lopen hierdoor onnodig op, terwijl het energienetwerk er niets beter van wordt. Wij zien dat steeds meer mensen kiezen voor duurzame energie oplossingen zoals het zelf opwekken van energie door wind en zon. De groeiende teruglevering door onze klanten van elektriciteit aan het net vraagt de komende jaren om aanpassingen van onze energienetten,” zegt Gerard Vesseur, financieel directeur Stedin.

Ander tarief nieuwe aansluitingen

Stedin ziet een verschuiving optreden bij nieuw te maken aansluitingen. Zo is het aantal grote aansluitingsprojecten (o.a. grote nieuwbouwprojecten) de afgelopen jaren gedaald, terwijl het aantal maatwerkaansluitingen (waaronder enkelvoudige woningen, laadpalen etc.) door de energietransitie groeit. Ook wet- en regelgeving hebben impact op de kosten. Zo is er door aanscherping van de veiligheidsnormen meer personeel nodig bij het aanleggen van een nieuwe aansluiting, moet er bodemonderzoek worden gedaan en vaker vergunningen worden aangevraagd. Hierdoor werden de kosten in de afgelopen jaren niet langer gedekt door het gevraagde tarief. Klanten die in 2017 een nieuwe aansluiting aanvragen bij Stedin krijgen daarom te maken met een ander tarief. Afhankelijk van het soort aansluiting stijgen deze tarieven tussen 24 en 75 procent. 

De tarieven voor 2017
De ACM stelt jaarlijks de maximale tarieven voor transport en aansluiting op de elektriciteits- en gasnetten vast. De tarieven die Stedin hanteert zijn gebaseerd op de kosten van het netbeheer in Nederland. Stedin doet er alles aan om zo efficiënt mogelijk te werken om de kosten zo laag mogelijk te houden voor haar klanten. Een compleet overzicht met toelichting op de tarieven is vanaf 20 december te vinden op: www.stedin.net/tarieven.

Over Stedin
Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel