NIEUWS
Stedin realiseert stoomnetwerk Rotterdamse Botlek

01-01-0001
Rotterdam, 16 februari 2012 – Het Rotterdamse netwerkbedrijf Stedin is in de Botlek begonnen met de aanleg van een stoomnetwerk. Woensdag 15 februari tekende Stedin de contracten met afvalverwerker én stoomleverancier AVR en chemiebedrijf en stoomgebruiker Emerald Kalama Chemical (EKC).

Stedin realiseert een stoomnetwerk in het Rotterdamse Botlekgebied. Achter de tafel v.l.n.r. Yves Luca (COO Van Gansewinkel/AVR), Jeroen de Swart (directeur Stedin) en Hubert Degens (vice-president EKC) bij de ondertekening. (FOTO: © Stedin / Sicco van Grieken)

Naast Stedin zijn ook het Havenbedrijf Rotterdam en ontwikkel- en bouwbedrijf Visser & Smit Hanab initiatiefnemers bij de ontwikkeling van het stoomnetwerk. Het ontwikkel- en bouwbedrijf heeft in december de opdracht tot uitvoering gekregen als resultaat van het investeringsbesluit van Stedin in het stoomnetwerk.

Terugdringen CO2-uitstoot

Het doel van het netwerk is de stoom van de ene fabriek te transporteren naar omliggende fabrieken die stoom als productiemiddel nodig hebben. Deze fabrieken wekken hun stoom nu tegen hoge kosten op met fossiele brandstof. Het eerste deel van het netwerk wordt aangelegd in het westelijk deel van het industriegebied, maar het doel is om op afzienbare termijn het netwerk in de Botlek door te trekken. Fabrieken langs het tracé kunnen dan stoom invoeren of afnemen, al naargelang hun behoefte. Met het gehele stoomnetwerk wordt de CO2 uitstoot met jaarlijks meer dan 200.000 ton teruggedrongen en zo de luchtkwaliteit verbeterd.

Jeroen de Swart, directeur Stedin: ,,Stedin wil haar klanten veilig en continu van energie blijven voorzien; ook in de toekomst. Daarom investeren wij nu al in de ontwikkeling van kennis en ervaring op het gebied van nieuwe energie-infrastructuren zoals stoom en CO2. Met het Stedin stoomnetwerk zetten we een flinke duurzame stap in de goede richting. AVR en EKC in Botlek West zijn de eerste klanten. Het is de bedoeling dat er nog vele bedrijven volgen en dat we het stoomnetwerk kunnen doortrekken naar andere delen van de Botlek.”

Rotterdam Climate Initiative

Het Stedin stoomnetwerk levert een belangrijke bijdrage aan de Rotterdamse klimaatdoelstelling: vijftig procent CO2-reductie in 2025. Het project is de afgelopen jaren actief ondersteund en mede gefinancierd door het Rotterdam Climate Initiative, onder andere via de Rotterdamse ‘Green Deal’ met het Rijk. Het Rotterdam Climate Initiative is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs.

Wethouder Alexandra van Huffelen (onder meer duurzaamheid): ,,De aanleg van het stoomnetwerk is een goed voorbeeld van de ambitieuze manier waarop we in Rotterdam samen werken aan een betere leefomgeving en tegelijkertijd bijdragen aan een sterkere economie. We rekenen erop dat andere bedrijven snel zullen aansluiten op dit netwerk.”
Over Stedin

Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor een veilige en betrouwbare energievoorziening, nu maar zeker ook in de toekomst. Daarom investeren wij, naast het traditionele transport van gas en elektriciteit voor onze 2 miljoen klanten, ook in nieuwe, duurzame energie-infrastructuren. Het stoomnetwerk Botlek wordt aangelegd en geëxploiteerd door Stedin Stoomnetwerken B.V.

Bron: Stedin

Deel dit artikel