NIEUWS
Stedin tekent Green Deal Aardgasvrije Wijken

Utrecht 08-03-2017
Vandaag ondertekent netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrije wijken. De Green Deal bevat concrete afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van verschillende ondertekenaars om tot aardgasvrije wijken te komen. Naast Stedin wordt de Green Deal ook ondertekend door drie ministeries (Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken), alle provincies, dertig gemeenten en andere netbeheerders. 

Zeventien gemeenten in Stedin gebied

Van de dertig gemeenten die ondertekenen liggen er zeventien in het verzorgingsgebied van Stedin. Directeur Strategie en Innovatie David Peters: “Stedin bevestigt met deze deal een belangrijke partner te zijn in de verduurzaming van de energievoorziening. Het is nu aan de ondertekenaars om met de juiste praktijkvoorbeelden te laten zien, hoe we daadwerkelijk toewerken naar aardgasvrije wijken. Met hen gaan we gezamenlijk ervaring opdoen om zo te leren wat lokaal de beste manier is om een bestaande wijk van het fossiele aardgas af te halen. Dit zal zijn op het gebied van technieken maar ook communicatie naar en betrekken van bewoners”. 
  

De gasaansluitplicht voor nieuwbouw kan direct worden afgeschaft.
David Peters, directeur Strategie & Innovatie bij Stedin

Onvermijdelijk van het aardgas af

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden. Om hieraan bij te dragen heeft de Nederlandse regering besloten om vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat we dan niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. “Het aanleggen van een gasnet voor nieuwbouw past hier niet bij”, aldus Peters, “want een gasnet ligt er voor vele decennia. Die kosten, die de Nederlandse burger moet dragen, zijn voor ons niet te verantwoorden. Daarom kan de gasaansluitplicht voor nieuwbouw direct worden afgeschaft”. 

Over Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.

Deel dit artikel