NIEUWS
Stedin's nieuwe hoogspanningsverbinding onder Haringvliet gereed

Goeree-Overflakkee 18-12-2014
Goeree-Overflakkee, 18 december 2014 – De bouw van Stedin’s nieuwe elektriciteitsverbinding naar Goeree-Overflakkee is gereed. Onder het Haringvliet is een voor Europa uniek traject van achttien kilometer gerealiseerd. Locoburgemeester Frans Tollenaar (Goeree-Overflakkee) verrichtte donderdag 18 december op het hoogspanningsstation van Stedin in Middelharnis de laatste handeling.


Locoburgemeester Frans Tollenaar (links) en Stedin's directielid Henk Blom bij
het eindpunt van de nieuwe verbinding in Middelharnis. (FOTO: © Marcel Rozenberg / Stedin)


,,Deze elektriciteitsverbinding speelt een cruciale rol in de betrouwbaarheid en verduurzaming van de energievoorziening voor de Zuid-Hollandse eilanden’’, zegt Stedin’s directielid Henk Blom. ,,Er wordt meer energie uit wind, zon en mogelijk straks ook getijden opgewekt dan verbruikt op Goeree-Overflakkee. We willen dat onze netten altijd energie kunnen transporteren: zowel naar onze klanten én van onze klanten.’’

Locoburgemeester Frans Tollenaar, gemeente Goeree-Overflakkee: ,,Wij streven naar energieneutraliteit in 2020. Een solide infrastructuur voor het transport van energie is daarbij een eerste vereiste. Met de indrukwekkende aansluiting die ik vandaag mocht inschakelen, is Goeree-Overflakkee ook op dat vlak klaar voor de toekomst.’’

Unieke boring onder het Haringvliet

De achttien kilometer lange hoogspanningsverbinding loopt van Geervliet op Voorne-Putten onder het Haringvliet door naar Middelharnis op Goeree-Overflakkee. Midden in het Haringvliet lag maandenlang een speciaal werkeiland. Vanuit beide oevers en dit werkeiland werd geboord. Deze boren kwamen elkaar in mei dit jaar onder de bodem tegen en werden vervolgens gekoppeld.

Stedin heeft vervolgens in de zogenoemde mantelbuizen de elektriciteitskabels getrokken. Ook werd een dataverbinding aangelegd waarmee de netbeheerder dit nieuwe net op afstand kan monitoren en besturen. Stedin draagt, nu de elektriciteitsverbinding af is, het beheer en onderhoud over aan TenneT. De landelijk netbeheerder heeft in Nederland de verantwoordelijkheid voor alle hoogspanningsnetten vanaf 150 kiloVolt. Aannemer Joulz legde in opdracht van Stedin het nieuwe tracé aan.

Stedin investeert op Goeree-Overflakkee meer dan honderd miljoen euro

Stedin is in 2007 gestart met een investeringsprogramma van meer dan honderd miljoen euro voor het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee. De netbeheerder heeft de afgelopen jaren diverse vernieuwingen gerealiseerd zoals het verzwaren van zogenoemde middenspanningskabels, het ontkoppelen van lokale netten en het verhogen van de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Middelharnis. Ook werd het hoofdverdeelstation in Middelharnis uitgebreid en gemoderniseerd en is een nieuw verdeelstation in Stellendam gebouwd. Deze stations en de kabels zijn bovendien op afstand bestuurbaar, zodat Stedin bij toekomstige uitval van de elektriciteit zowel de grootte als duur van de storing beperkt.

Net gereed voor duurzame energieopwekking

Op Goeree-Overflakkee is een groot potentieel voor duurzame elektriciteitsopwekking in de vorm van wind, zon, biobrandstoffen en getijdenenergie aanwezig. Deze bronnen leveren duurzame energie terug aan het net van Stedin, waardoor eveneens extra capaciteit noodzakelijk is. De duurzame stroom kan zo getransporteerd worden naar andere delen van Nederland via de nieuwe verbinding naar Voorne-Putten.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.000 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel