NIEUWS
Storingen in elektriciteitsnetwerk nu met slimme meter op te sporen

20-11-2015
Rotterdam, 20 november 2015 – Afgelopen week heeft Stedin een systeem in gebruik genomen waarmee er met behulp van de slimme meter kan worden bekeken of er een storing is in het elektriciteitsnetwerk. Dit voorkomt onnodige kosten voor de klant en leidt tot een snellere oplostijd van de storing.

Stedin | Slimme Meter

Een slimme meter van netbeheerder Stedin (FOTO: © Frank Hanswijk / Stedin)

Wanneer een klant belt met de klacht dat er geen elektriciteit in de woning is, kunnen de Stedin-medewerkers van de Centrale Storingsreceptie met één druk op de knop zien of de meter wel of geen spanning heeft. Via dit nieuwe systeem kan Stedin nauwkeuriger beoordelen waar de storing zich bevindt: in de installatie van de klant of op het Stedin-gedeelte van het elektriciteitsnet. Er worden daarbij geen verbruiksgegevens of andere informatie opgehaald die tot (het gedrag van) de klant kunnen terugleiden. Er is dus geen sprake van inbreuk op de privacy.

Het kwam nog vaak voor dat een Stedin-monteur op basis van een telefonische melding bij de klant langs ging, terwijl het probleem in de installatie van de klant bleek te zitten. Dit betekende extra en onnodige kosten voor de klant. 

Tevreden klant

Jeroen Grond, directeur Bedrijfsvoering Stedin: ,,Dit nieuwe systeem brengt veel voordelen met zich mee: onze klant betaalt geen onnodige voorrijkosten, onze monteurs weten sneller en nog beter wat er aan de hand is en gaan niet onnodig op pad.'' Bovendien kan de storing sneller opgelost worden omdat nauwkeuriger is vastgesteld om wat voor storing het gaat en welke monteurs de storing kunnen verhelpen.

Slimme datatoepassingen

Innovatiespecialist Thijs Kamperman van het team Slimme Data: ,,Alle slimme meters in ons verzorgingsgebied kunnen nu op afstand worden bekeken. Het gaat om het merendeel van de inmiddels 450.000 adressen waar de slimme meter nu geïnstalleerd is. In de komende maanden gaan wij meer datatoepassingen ontwikkelen voor partijen binnen en buiten ons bedrijf. Toepassingen die maatschappelijke kosten helpen verlagen, de klanttevredenheid verhogen en een bijdrage leveren aan de totstandkoming van slimme netten, ofwel de smart grids. Voor ons is hier de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gedragscode voor Netbeheerders leidend.''

De slimme meter

De slimme meter wordt de komende jaren in heel Nederland aangeboden. Netbeheerders investeren in hun netwerken om mee te gaan met de huidige technologische toepassingen en voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. De slimme meter heeft de mogelijkheden die aansluiten bij de huidige en toekomstige eisen aan de energievoorziening. Slimme meters geven iedere twee maanden automatisch meterstanden door aan de netbeheerder. Meer informatie is te lezen op www.stedin.net/slimmemeter.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel