NIEUWS
TenneT koopt 150kV elektriciteitsnetten provincie Utrecht van Stedin

17-11-2015
Arnhem/Rotterdam, 17 november 2015 – Na de eigendomsoverdracht per 1 januari 2015 van het 150 kiloVolt (kV) net van Stedin in Zuid-Holland aan TenneT, wordt nu ook het eigendom van het 150 kV elektriciteitsnet in de provincie Utrecht overdragen van Stedin aan TenneT. TenneT is als landelijke netbeheerder wettelijk verantwoordelijk voor hoogspanningslijnen- en kabels op dit niveau in Nederland. De netten worden per 17 november 2015 door Stedin verkocht aan TenneT.


Stedin draagt na het onderbeheer ook het eigendom van de 150kV elektriciteitsnetten

in de provincie Utrecht over aan TenneT. (FOTO: Frank Hanswijk / Stedin)

In de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is vastgelegd dat hoogspanningsnetten – met een spanningsniveau van 110 kV of meer - in eigendom van TenneT moeten zijn. Stedin kon in het verleden alleen het onderbeheer op deze netten overdragen. Aan deze netten waren nog zogenoemde Cross Border Lease (CBL) constructies verbonden. Deze leaseconstructies zijn recentelijk beëindigd en daardoor is verkoop mogelijk geworden.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met haar belangrijkste activiteiten  in Nederland en Duitsland. Met circa 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met  2.800 medewerkers realiseren we een omzet van 2,3 miljard euro en een totale activawaarde van 13,6 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energie transitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

Deel dit artikel