NIEUWS
Veranderende gassamenstelling

01-01-0001

Rotterdam, 20 oktober 2009 - De beheerders van de gasnetten in Nederland adviseren grootverbruikers van aardgas (zoals tuinders en industriële klanten) na te gaan of hun bedrijfsmatige en industriële processen geschikt zijn voor het gas van de toekomst. De netbeheerders adviseren eventueel noodzakelijke aanpassingen binnen twee jaar uit te laten voeren. Gebruikers van gasmotoren en gasturbines wordt geadviseerd na te gaan of hun motoren aanpassing behoeven. Voor achtergrondinformatie heeft Netbeheer Nederland de internetsite www.hoezoandergas.nl geopend.

Geleidelijk verandert de samenstelling van het aardgas dat in Nederland op de markt wordt gebracht. Dat het aangeboden aardgas qua samenstelling een steeds gevarieerder beeld vertoont is een trend die al jaren gaande is. Omdat het Nederlandse gasaanbod terugloopt, zal de variatie in aanbod de komende jaren nog verder toenemen. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag in de markt zullen producenten en gasleveranciers namelijk steeds meer aardgas van buitenlandse oorsprong inzetten op de Nederlandse netten. Nederland vormt dus steeds meer een geïntegreerd deel van Europa, waarbinnen sprake is van een grote diversiteit van gasstromen. Ook wordt op termijn de samenstelling van het aardgas beïnvloed door de inzet van duurzame gasvormen, zoals groen gas, dat uit biogas wordt gewonnen. Deze ontwikkelingen zijn mede door de overheid ingezet en zetten zich de komende jaren versterkt door. Door tijdig in te spelen op het toekomstige gasaanbod kan Nederland een naadloze aansluiting op het internationale gasaanbod veilig stellen. Ondanks dat de netbeheerders geen invloed hebben op deze ontwikkelingen, zien zij het wel als hun taak om de markt tijdig hierover te informeren.

Brief

Zo’n 5.000 grootverbruikers van gas ontvangen vanaf deze week een brief waarin zij nader worden geïnformeerd. Er zijn twee belangrijke veranderingen op komst. Ten eerste kan gas in de toekomst minder methaan bevatten en in plaats daarvan meer hogere koolwaterstoffen zoals ethaan, propaan, butaan en pentaan. Ten tweede kan de samenstelling van het geleverde gas ook meer fluctueren dan tot dusver. De specificatie voor de verbrandingseigenschappen van gas – aangeduid met de zogeheten Wobbe-index – verandert overigens niet. De wijzigende samenstelling kan voor industriële branders betekenen dat deze moeten worden afgesteld op een bredere band. Gasmotoren kunnen, afhankelijk van de gassamenstelling, zogeheten ‘klopgedrag’ vertonen wat zonder voorzorgsmaatregelen schade aan de motor kan veroorzaken. Ook fabrikanten van gasapparaten en installateurs worden in dit stadium geïnformeerd zodat zij hun klanten nader kunnen informeren over eventuele consequenties voor gastoepassingen.

Regelmatig onderhoud belangrijk voor veilig gebruik huishoudelijke apparatuur

De verwachting is dat aan toepassingen voor ruimteverwarming en warmtapwaterproductie, zoals cv-ketels, in het algemeen geen aanpassingen nodig zijn, als deze tenminste regelmatig worden onderhouden. Voor een veilig gebruik is daarom het advies aan gebruikers en eigenaren om deze toepassingen in elk geval regelmatig te laten onderhouden. Dat wil zeggen eens in de 1 a 2 jaar, of zo vaak als nodig is volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Voor achtergrondinformatie is de internetsite www.hoezoandergas.nl in de lucht. Hierop staat informatie over het veranderende gasaanbod, mogelijke samenstellingen van gas in de toekomst en technische informatie voor installateurs en fabrikanten.

Deel dit artikel