NIEUWS
Wereldprimeur Utrecht: laadpaal maakt opslag zonne-energie mogelijk

09-06-2015
Utrecht, 9 juni 2015 – Lokale zonnepanelen gekoppeld aan slimme oplaadpalen voor elektrische auto’s. Een consortium nam dinsdag 9 juni in Utrecht een wereldprimeur in gebruik. De slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omliggende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen zoals scholen. De publieke palen kunnen de accu van alle types elektrische auto’s laden én ontladen waardoor de auto kan worden gebruikt als energieopslag.


Opening van de wereldprimeur door Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (midden),  
Stedin's manager duurzaamheid & vernieuwing Marko Kruithof (links) en initiatiefnemer
Robin Berg. (FOTO: Oscar Timmers)


De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk, inititatiefnemer Robin Berg en Stedin’s manager duurzaamheid Marko Kruithof stelden de eerste van twintig ‘Vehicle-to-grid’ laadpalen in de Utrechtse wijk Lombok in werking. Het consortium bestaat uit Stedin, gemeente Utrecht, GE, Vidyn, Last Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet. Deze partijen en ondermeer ook de gemeente Amersfoort ondertekenden bovendien de intentie tot verdere uitrol van deze veelbelovende innovaties.

Altijd energie of de zon nu wel of niet schijnt

Marko Kruithof, manager Duurzaamheid & Vernieuwing bij Stedin: ,,Of de zon nu wel of niet schijnt, dankzij deze wereldprimeur kunnen onze klanten in Utrecht altijd over duurzame elektriciteit opgewekt uit zon beschikken. De elektrische auto is door de slimme laadpaal voor het eerst geschikt voor tweerichtingsverkeer en wordt daardoor een kleine 'energiecentrale'.’’

Slimme laadnetten zoals ontwikkeld in Lombok, zijn een onmisbaar onderdeel in de stad van de toekomst. Wethouder Lot van Hooijdonk: ,,Nu moet het Rijk ruimte bieden, zodat dit soort experimenten kunnen groeien. Om het grote aantallen elektrische auto’s te kunnen laden, is de komende jaren alleen al in Nederland een verzwaring van het stroomnet nodig die 40 tot 60 miljard euro gaat kosten. Het investeren in slimme laadnetwerken is een zeer schoon en voordelig alternatief voor deze verzwaring.’’

Nieuwe technologie goed voor economie, mileu en versnelt energietransitie

De nieuwe technologie zorgt voor banen en schone lucht, versnelt de energietransitie en voorkomt investering in netverzwaring, wat aangesloten klanten miljarden euro’s scheelt. Hiervoor is wel aanpassing van wet- en regelgeving nodig zodat Nederland op gelijk speelveld komt als de VS, Duitsland en China.

Dagelijks worden er wereldwijd 700.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Om die stroom ook te kunnen gebruiken als de zon niet schijnt, is opslag cruciaal. De race voor de levering van batterijen voor deze opslag is reeds geopend door bijvoorbeeld automerken Tesla en BMW. Met de slimme laadpaal, made in Utrecht, kunnen ook de steeds grotere batterijen in elektrische auto’s worden ingezet om zonne-energie op te slaan. Daarmee kan Nederland inspelen op de wereldwijde uitdaging van opslag van duurzame energie.

Banen en schone lucht

Nu is de tijd aangebroken voor opschaling, wat grote kansen biedt voor extra werkgelegenheid voor Nederland. Zo voorspelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030 dankzij elektrische auto’s. Daarnaast zorgen proeftuinen zoals in Utrecht voor het aantrekken van wereldbedrijven naar Nederland. Zo heeft GE vanwege het project in Utrecht besloten haar divisie laadinfrastructuur in Nederland te behouden en werd Nissan partner in het project. 

Voorkomt forse investeringen in netverzwaring

Op dit moment is er sprake van forse investeringen in het net ten behoeve van duurzame energie, door netbeheerder Stedin. Met opslag is verzwaring niet meer nodig. Dit is voordelig voor aangesloten klanten, die deze investeringen rechtstreeks betalen.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Deel dit artikel