NIEUWS
Werkzaamheden aan ondergrondse elektriciteitskabels Baanhoekweg Dordrecht

Dordrecht 27-09-2016

Netbeheerder Stedin voert in november werkzaamheden uit aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Na onderzoek is gebleken dat boomwortels de ondergrondse elektriciteitskabels dreigen te beschadigen. Hierdoor ontstaat een groot risico voor de continuïteit van de stroomvoorziening in de gemeente Dordrecht en regiogemeenten. Om dit te voorkomen moeten in november van dit jaar 45 Italiaanse populieren aan de Baanhoekweg direct gekapt worden. De gemeente Dordrecht heeft met het besluit ingestemd, werkt aan een plan voor herbeplanting en informeert de inwoners hierover. 

,,Een lastig maar noodzakelijk besluit’’, zegt Benaissa El Hammadi, directeur Asset Management van Stedin. ,,Uit onafhankelijk onderzoek door DNV GL bleek dat de boomwortels flinke druk- en trekkracht uitoefenen op de elektriciteitskabels. Zo erg dat een grote stroomuitval in de nabije toekomst niet uit te sluiten valt. We begrijpen dat dit een forse impact heeft voor het uiterlijk van de Baanhoekweg. Ons doel is zo snel als mogelijk meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden van herbeplanting.” Stedin blijft verhoogde aandacht besteden aan het elektriciteitsnet en specifiek aan de boomwortelontwikkeling in dit gebied. 

Wethouder Rinette Reynvaan (Stadsbeheer) van de gemeente Dordrecht heeft op 27 september de gemeenteraad over het besluit geïnformeerd. ,,Helaas zijn de bomen een te groot risico voor de veiligheid en continuïteit van de elektriciteitsvoorziening voor de inwoners van Dordrecht en omgeving. Ik kan mij dan ook vinden in het advies van het onderzoek dat is verricht en uiteraard gaan wij samen met Stedin kijken naar de juiste invulling voor herbeplanting in dit gebied”. 

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.


Deel dit artikel