NIEUWS
Werkzaamheden Stedin aan energienet Rottekade Lansingerland van start

06-03-2015
Lansingerland, 6 maart 2015 – Stedin begint 9 maart met werkzaamheden aan zowel haar gas- als elektriciteitsnetten op de Rottekade in Bergschenhoek, gemeente Lansingerland. De netbeheerder investeert 2,7 miljoen euro in nieuwe leidingen, kabels en aansluitingen om de energievoorziening voor de bewoners en bedrijven in het gebied robuuster te maken.


Het vernieuwde kabel- en leidingtraject onder de Rottekade van bijna drie kilometer ligt tussen De Postdreef en Branddreef in Bergschenhoek. Van de huisnummers 32 t/m 240 (even en oneven) worden bovendien gedeeltelijk ook de huisaansluitingen op het energienet vervangen. Er vinden bij een deel van deze klanten ook korte onderbrekingen van de energievoorziening plaats om het werk te kunnen uitvoeren. Bewoners worden hierover individueel per brief geïnformeerd.

Gecombineerde werkzaamheden energienet en waterleiding

De voorbereidende werkzaamheden door de aannemer en het bouwkundig onderzoek zijn inmiddels gereed. In maart start de daadwerkelijke vernieuwing. Volgens planning moeten de verbeteringen aan de energienetten in januari 2016 klaar zijn. De werkzaamheden worden in opdracht van Stedin uitgevoerd door aannemer Visser & Smit Hanab. Netbeheerder Dunea vervangt tegelijkertijd de waterleiding op hetzelfde traject.

De werkzaamheden kunnen leiden tot verminderde bereikbaarheid voor het verkeer. Omleidingsroutes en parkeermogelijkheden worden lokaal met bebording aangegeven. Omwonenden worden zoveel mogelijk hierover geïnformeerd door de uitvoerende aannemers.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam. 

Deel dit artikel