Heijplaat

Hoe wordt een Rotterdamse wijk energieneutraal?

Heijplaat is een wijk in het zuiden van het Rotterdamse stadsdeel Charlois. Hier onderzochten we van 2012 tot en met 2015 hoe Heijplaat in 2020 energieneutraal kan zijn. Met andere woorden: hoe kan er evenveel energie worden geproduceerd als verbruikt?


Het programma zette in op:

  •  Energiebesparing en het opwekken en afnemen van duurzame energie met behulp van slimme technologie.
  • Het creëren van bewustwording van energieverbruik bij bewoners. 
  • Een ‘slim netwerk’. Dit netwerk stemt vraag en aanbod van energie op elkaar af, waardoor de wijk voor een groot deel zelfvoorzienend wordt en het gebruik van het ‘open net’ tot een minimum beperkt kan worden.

Onze aanpak

Met samenwerkende partners Eneco, Woonbron, Wereld Natuur Fonds en Ecofys introduceerden we bij 180 huishoudens een slimwonen­pakket. Dit bestond uit een slimme thermostaat, kortingsacties en een donatie van 50 euro aan een lokaal doel naar keuze. Ook werden vanuit een zogenaamde koploperstrategie vier woningen vervroegd gerenoveerd met HR++ glas en isolatie, wat het energielabel verbeterde van E naar C. Met zonnepanelen werd het zelfs B. De ‘koplopers’ moesten hun buren aansteken om ook duurzame maatregelen te treffen. Daarnaast onderzochten we grootschalige opwekinitiatieven als een windmolen en zonnepanelen op de loodsen van het Havenbedrijf.

De resultaten

De proeftuin Duurzaam Heijplaat is afgerond, de uitgevoerde activiteiten en resultaten staan in een openbare publicatie [link naar document]. Het zijn waardevolle kaders en leerpunten voor andere wijken die in de toekomst zelfvoorzienend willen worden. Zo liet de proeftuin zien dat een financiële trigger goed werkt, maar dit is geen middel dat blijvend ingezet kan worden bij duurzame maatregelen. Ook blijkt dat het vooral belangrijk is om rekening te houden met de prioriteiten en omstandigheden van bewoners: het inspelen op de specifieke wijk en de behoeften en ontwikkelingen daar.

En nu verder?

Heijplaat was een subsidieproject vanuit het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voerde dit programma uit. De proeftuinperiode zit er nu op, maar Heijplaat gaat, zoals de meeste projecten, gewoon door. Er lopen nog verscheidene initiatieven door waarvan de ervaringen via RVO.nl gedeeld worden.

Arnoud Rijneveld

Arnoud Rijneveld

Innovator

Deel dit artikel