Top 3 redenen om mee te doen  • Inzicht energieverbruik en -opwekking
  • Verminderen energieverbruik
  • Zelf opwekken, pionieren, innoveren
 

Aandachtspunten voor motivatie, informatie en betrokkenheid

  • De deelnemers willen vooral inzicht hebben in de financiële voordelen van het project.
  • De deelnemers willen deelgenoot zijn van de leereffecten van het project. 
  • Het nut van het project en van de accu moet duidelijk uitgelegd worden. De deelnemers willen inzicht in wat een accu oplevert ten opzichte van salderen, waarbij je net zoveel geld terugkrijgt voor het terugleveren van zonne-energie als wat je betaalt aan de energieleverancier voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit.
  • De deelnemers hebben veel behoefte aan informatie en willen betrokken worden bij het project en de voortgang, ook als een bericht wat minder positief is. 
  • De deelnemers zijn benieuwd hoe zij het doen ten opzichte van de buren en willen hun energieverbruik kunnen vergelijken. Zij geven aan dat ze zonder referentie niet weten of kunnen monitoren of hun zonnepanelen en warmtepomp optimaal of naar verwachting werken.
  • Bij de ontwikkeling van een product en/of dienst moet ook rekening worden gehouden met de taakverdeling binnen het gezin. Zo wordt de webportal, waarmee de wasmachine en vaatwasser aangestuurd kunnen worden, tot nu toe slecht gebruikt. Bij de ontwikkeling hiervan hebben vooral de mannelijke deelnemers meegedaan en –gedacht. In Hoog Dalem zien we echter een nog redelijk traditionele rolverdeling. Zo zijn het toch meestal de vrouwen die de was doen, maar zij tonen op dit moment minder interesse in het project.

Natuurlijk gaan we de technische data van Hoog Dalem de komende periode ook nog analyseren.