Resultaten uit de proeftuin Hoog Dalem

 
 • Elektriciteitsnet Hoog Dalem voorbeeld voor andere nieuwbouwwijken
 • Slim energiesysteem op basis van USEF werkt
 • Bewoners zijn sleutel tot succes
 

Leerpunten uit Hoog Dalem
We hebben in Hoog Dalem vooral heel goed gemeten en een aantal aannames weten te bevestigen of ontkrachten. Dit levert relevante informatie om een energiesysteem te realiseren dat klaar is voor een duurzame toekomst.

 • Warmtepompen vragen meer capaciteit van het net 
  De proeftuin geeft inzicht in de piekbelasting die warmtepompen veroorzaken, doordat we ze afzonderlijk in de woningen hebben gemeten. Met alle meetdata en analyses uit de proeftuin hebben we een nieuwe maat weten vast te stellen. Dat is een goed uitgangspunt voor toekomstige netontwerpen van all electric nieuwbouwwijken.
 • Capaciteit van netwerk ruim binnen de marges
  We hebben in Hoog Dalem kunnen meten dat extreme pieken in verbruik of levering per woning nog goed zijn op te vangen met het huidige ontwerp van nieuwe netten. Er is dus voorlopig voldoende ruimte om alle toekomstige ontwikkelingen te kunnen faciliteren – met de aantekening dat dit geldt voor locaties die vergelijkbaar zijn met de proeftuin Hoog Dalem. Met een verdere toename van het aantal zonnepanelen en elektrisch vervoer, wordt die marge uiteraard wel dunner. 
 • Huishoudens zijn door accu in staat meer opgewekte stroom zelf te gebruiken
  Een accu is geschikt om gedurende 24 uur de opgewekte energie op te slaan en te gebruiken. De huishoudens in de proeftuin zijn door de accu’s in staat om op jaarbasis tussen de 20% en 50% meer zelf opgewekte stroom in de eigen woning te gebruiken. Of de accu een rol kan spelen om netbelasting te verminderen is niet gebleken. De gebruikte accu was te klein.
 • Sturen van vraag en aanbod via USEF werkt
  Universal Smart Energy Framework (USEF) is een systeem dat op basis van combinaties van weersvoorspellingen en voorspellingen over verbruik binnen dit project, voorkomt dat tekorten of overschotten van duurzame energie voor knelpunten op het net zorgen. In de proeftuin bewees USEF dat als er een tekort dreigt, de accu’s werden ontladen. Bij een overschot werden die accu’s juist geladen. USEF bepaalt dus de optimale momenten voor laden en opladen en ontlast zo het energienet.
 • Bewoners sleutel tot succes
  Een complex energieproject zoals Hoog Dalem staat of valt met interesse en medewerking van de bewoners en huiseigenaren. Daar is dan ook veel aandacht aan besteed. In de proeftuin is regelmatig onderzoek gedaan naar de beleving door de deelnemers. Dit motivatieonderzoek toont aan dat de deelnemers als stakeholder gezien willen worden in het project. Ze willen echt betrokken worden en kunnen meedenken over het geïmplementeerde energiesysteem. Dit vergroot de slagingskans van het project en de acceptatie van het energiesysteem bij de gebruikers. Ze willen goed geïnformeerd worden over de voortgang, over het nut van het project, over hoe het precies werkt, maar ook over de financiële kant. Zonder gemotiveerde bewoners, geen geslaagde proeftuin!

Meer resultaten van Proeftuin Hoog Dalem leest u in de brochure. Meer gedetailleerde en technische informatie over deze proeftuin leest u in het eindrapport Hoog Dalem 

Deel dit artikel