USEF: flexibel omgaan met duurzame energie in een nieuw marktmodel

Nieuwe duurzame energiebronnen vragen om een nieuwe regels en afspraken tussen producenten, leveranciers en de consument. De stichting USEF heeft een nieuw marktmodel ontwikkeld, zodat er één manier van werken komt. Het model helpt duurzame energie goed in te passen in het toekomstige energiesysteem en dat scheelt kosten voor iedereen. Stedin is medeoprichter van deze stichting.

Steeds meer bedrijven en huishoudens wekken zelf duurzame energie op, zoals met zonnepanelen. Ook gaan windparken grote centrales vervangen. Dit betekent een grote verandering voor het gehele energielandschap: van éénrichtingsverkeer gaan we naar “veel”-richtingsverkeer. Ook wordt het aanbod van elektriciteit steeds meer bepaald door zon en wind. Er zijn dan niet alleen een paar grote producenten, maar ook vele kleine. USEF heeft een marktmodel ontwikkeld waarin de regels en afspraken voor dit nieuwe energielandschap zijn vastgelegd.

Hoe ziet het nieuwe marktmodel eruit?

USEF heeft een “open standaard” ontwikkeld waarvan marktpartijen vrij gebruik kunnen maken, eerst in Nederland maar binnenkort ook in de rest van Europa. Het doel is dat we met één systeem werken, zodat er geen lappendeken ontstaat van losse systemen. De open standaard is generiek en kan voor elke situatie eenvoudig “op maat gemaakt” worden. Zo wordt het opbouwen van een duurzame energiemarkt laagdrempeliger.

De open USEF-standaard is een set aan afspraken tussen netbeheerders, klanten en leveranciers. De afspraken maken het mogelijk voor individuele klanten om flexibeler om te gaan met hun energiegebruik, afhankelijk van het aanbod van zonne- en windenergie. Ook gaan de afspraken in op de verrekening van de kosten.

Software ondersteunt

Om het marktmodel te testen, doet USEF proeven met toegepaste softwareprogramma’s, onder meer in Hoog Dalem. Alle informatie van leveranciers, producenten en huishoudens wordt verzameld in ‘de cloud’: een virtuele data-uitwisselingsplaats. De software analyseert de gegevens en bepaalt op welk moment van de dag de huishoudens het best hun apparaten zoals een wasmachine kunnen gebruiken. De software houdt daarbij rekening met het aanbod van de eigen zonne-energie en regelt de verbruikspieken. De huishoudens hebben aangegeven wanneer het apparaat uiterlijk klaar moet zijn met de activiteit.

Fases

1

Fase 1: proef Hoog Dalem

Op dit moment doen we een proef met USEF in het project Hoog Dalem.

2

Fase 2: proeven in het buitenland

Sinds de tweede helft van 2015 doen we ook proeven in het buitenland.

3

Fase 3: 10 miljoen eindgebruikers

Het doel is om in 2020 minstens 10 miljoen eindgebruikers te hebben.

Partners USEF project


logo Aliander logo DNVL logo ABB logo ICTlogo IBM logo Essent

John Hodemaekers

John Hodemaekers

Innovation Manager