Tips essentieel bij aanpak energiediefstal

Energiediefstal is een hardnekkig probleem. Legaal stroom afnemen maakt wietkwekers zichtbaar. Vandaar dat zij bij voorkeur illegaal, buiten de meter om, aftappen. Hoewel wij als netbeheerder financiële schade lijden, heeft veiligheid onze grootste prioriteit. We signaleren vaak levensgevaarlijke situaties met een groot risico voor de omgeving. Dagelijks zijn er 3 tot 4 branden met als oorzaak illegale stroomafname. 

Stedin spoort samen met politie, OM en gemeenten jaarlijks zo’n 1.500 hennepkwekerijen op. Tips uit het veld zijn daarbij essentieel. Onveiligheid is het hoofdargument om mensen aan te sporen een melding te doen als zij iets vreemds zien, horen of ruiken in hun woon- of werkomgeving. Energiefraude kost bovendien geld. De kosten van de gestolen elektriciteit worden deels doorberekend in de tarieven.

Meld anoniem

Melden kan bij partijen als Stedin maar ook via ‘Meld Misdaad Anoniem’
Stedin is voor de politie een belangrijke partner om een tip te onderzoeken. De eerste stap is een netmeting, waarbij wordt gekeken naar het geleverde vermogen in de kabel. Het meten van Ampères gebeurt op diverse momenten, omdat in wietplantages niet de gehele dag de verlichting brandt. In samenwerking met de politie kan ook een warmtemeting van het pand met speciale apparatuur uitsluitsel geven.


Miljoenenschade

Stedin haalt aan schade jaarlijks zo’n tien miljoen euro boven water. Hiervan kan 5 miljoen euro verhaald worden. Het resterende bedrag kan niet meer binnengehaald worden, vanwege vervalste contracten en personen die met de noorderzon vertrokken zijn. Volgens het Platform Energiediefstal, waarin ook andere netbeheerders zijn vertegenwoordigd, komt het totale bedrag aan energiediefstal in ons land jaarlijks uit op bijna 200 miljoen euro.