WattsLocal

Op donderdag 14 maart organiseerde Stedin - samen met Flexiblepower Alliance Network (FAN) – een evenement over ‘energiecollectieven’. Centraal stond de vraag: hoe kunnen zij bijdragen aan een open en flexibel energiesysteem? Het werd een hele inspirerende dag met plenaire sessies en thematische workshops, waarop zowel deelnemers als de organisatie met heel veel enthousiasme en tevredenheid terugkijken. 

U kunt de presentaties hier downloaden