Grootschalige gassanering

Vervangen van gasleidingen

Vervanging gasleidingen

We vervangen in ons verzorgingsgebied tot uiterlijk december 2029 onze gasleidingen. In het verleden zijn grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen toegepast als hoofdleidingen in het gasdistributienet. In de loop der jaren zijn moderne materialen (kunststof) beschikbaar gekomen en die worden nu gebruikt voor de vervanging van gasleidingen. Hiervoor loopt een grootschalig gassaneringsprogramma dat jaarlijks bijna 200 kilometer gasleidingen en circa 20.000 huisaansluitingen vervangt. 


  • Start in 2009, einde december 2029 
  • Jaarlijks vervangen we bijna 200 kilometer gasleiding
  • Circa 20.000 huisaansluitingen per jaar

Waarom nog vervangen als Nederland aardgasvrij wordt? 

In 2050 wil Nederland vrij zijn van aardgas. Dit is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar hiermee gaan we nu al wel (gefaseerd) aan de slag. De gemeenten hebben hierin de regie. Om die reden maakt Stedin met een online kaart inzichtelijk waar gasleidingen de komende jaren mogelijk vervangen moeten worden. Dit geeft partijen inzicht in de natuurlijke momenten voor investeringen in bijvoorbeeld nul op de meter of stadswarmte. 

In sommige gemeenten is al gestart met het maken van plannen om over te gaan op een duurzaam alternatief. Wij maken met de gemeenten en woningcorporaties lokaal afspraken over het (al dan niet) vervangen van de gasnetten. Wanneer een gasnet vervangen moet worden; bekijken we samen of er gekozen kan worden voor een ander, duurzaam alternatief. U kunt het beste bij de gemeente nagaan wat de ambities zijn en wat dit betekent voor uw wijk.

Online kaart met gasvervangingsdata

Voorschriften en richtlijnen

Het verwijderen en vervangen van de oude leidingen doen wij uiteraard zeer zorgvuldig en volgens wettelijke voorschriften. Bij het verwijderen van asbestcementleidingen volgen we de Arbowetgeving, de brancheafspraken en onze eigen aanvullende richtlijnen. Zie onze folder voor meer informatie. 


Veiligheid voorop

Wij werken voortdurend aan de veiligheid van het gasnet. Dit doen we door regelmatig veiligheidsinspecties en lekzoekacties uit te voeren op het bestaande net, door een actieve bewaking op grondroering door derden (ter voorkoming van graafschade) en door continue monitoring van (de staat van) onze materialen.

Deel dit artikel