Grootschalige gassanering

Vervangen van gasleidingen

Vervanging gasleidingen

Om de veiligheid van het gasnet te blijven borgen, vervangen we in ons verzorgingsgebied tot uiterlijk december 2029 verouderde gasleidingen (voornamelijk de materialen grijs gietijzer en asbestcement). Hiervoor loopt een grootschalig gassaneringsprogramma dat jaarlijks bijna 200 kilometer gasleidingen en circa 20.000 huisaansluitingen vervangt. 

  • Start in 2009, einde december 2029 
  • Jaarlijks vervangen we bijna 200 kilometer gasleiding
  • Circa 20.000 huisaansluitingen per jaar

Voorschriften en richtlijnen

Het verwijderen en vervangen van de oude leidingen doen wij uiteraard zeer zorgvuldig en volgens wettelijke voorschriften. Bij het verwijderen van asbestcementleidingen volgen we de Arbowetgeving, de brancheafspraken (zoals u kunt vinden op www.asbestwerkplan.nl) en onze eigen aanvullende richtlijnen.

Veiligheid voorop

Wij werken voortdurend aan de veiligheid van het gasnet. Dit doen we door regelmatig veiligheidsinspecties en lekzoekacties uit te voeren op het bestaande net, door een actieve bewaking op grondroering door derden (ter voorkoming van graafschade) en door continue monitoring van (de staat van) onze materialen.

Deel dit artikel