Driebergen: vervanging gasleidingen

Wat gaat er gebeuren?

Stedin vervangt de gasleidingen in uw wijk. Wij vervangen alle hoofdleidingen in de straten. De huisaansluitingen (de leidingen naar de woning toe) vervangen wij alleen als deze aan vervanging toe zijn. Wij starten met het controleren van leidingen om precies te bepalen hoe de totale werkzaamheden eruit gaan zien. 


  • Start april 2018
  • Uitvoering werkzaamheden in fases
  • Gereed eind 2018
  • Uitvoering door grondwerkersbedrijf Van ’t Velt en monteurs van aannemersbedrijf Dynniq in samenwerking met Stedin

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De hoofdleidingen die vervangen moeten worden, liggen in de straten of trottoirs. Het is mogelijk dat uw straat, woning, winkel of bedrijf minder goed bereikbaar is. Indien nodig leggen wij loopplanken neer. 

Mogelijk is ook uw huisaansluiting aan vervanging toe. Voor deze werkzaamheden vragen wij toegang tot uw woning (meterkast of kruipruimte). Bovendien is het dan soms noodzakelijk dat we een klein gat graven vlak vóór uw woning. Mochten wij bij u in huis werkzaamheden moeten verrichten, dan neemt onze aannemer altijd vooraf contact met u op. Onze monteurs en grondwerkers hebben altijd legitimatie bij zich. Vraag hier gerust naar.

Het kan voorkomen dat u door de werkzaamheden tijdelijk niet kunt beschikken over gas. Wij informeren u daarover via een brief of kaartje. 

Asbestcementleidingen

De gas- en waterleidingen die worden vervangen zijn van het type hechtgebonden asbestcement. Deze worden uitsluitend door gecertificeerde medewerkers verwijderd, conform de landelijke wetgeving. Het materiaal wordt in speciale containers afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt het werkgebied afgezet en is het niet toegankelijk voor onbevoegden. Bij de werkzaamheden is er geen gevaar voor de omgeving. 

Fases werkzaamheden

De werkzaamheden zijn onderverdeeld in fasen: 

1

Fase 1: Horstlaan

Medewerkers van grondwerkersbedrijf ’T Velt maken een afspraak met alle bewoners van de Horstlaan om in de meterkast te kijken. Op die manier kunnen wij vaststellen wat voor aansluitleiding er buiten aanwezig is. Mogelijk moet ook buiten een klein gat gegraven worden om te zien wat voor soort leiding het huis binnen gaat. In elke woning worden foto’s gemaakt van de meterkast en gevelconstructie. Alle medewerkers van grondwerkersbedrijf van ’T Velt zijn in bezit van een legitimatiepas, vraag hier gerust naar.

 

2

Fase 2: Arnhemsebovenweg, Bosbeemd, Buntlaan, Coolsmalaan, De Boomgaard, De Horst, Dennenlaan, Hoofdstraat en Mevr. Leinweberlaan

In deze straten wordt bij enkele geselecteerde woningen een afspraak gemaakt voor een volledige inspectie. Dit houdt in, dat de monteur kijkt in meterkast/kruipruimte. Om de leiding buiten te inspecteren wordt er een klein gat bij de gevel gegraven. Zo kunnen we zien wat voor aansluitleiding er bij de woning naar binnen komt. Er wordt niet bij alle woningen een afspraak gemaakt, omdat alle woningen van hetzelfde bouwjaar zijn en aansluitingen daarom overeenkomen. 

3

Fase 3: graven van proefsleuven

In fase 3 worden in de openbare weg en/of trottoirs proefsleuven gegraven om vast te stellen waar de hoofdleiding precies ligt en welke materialen nodig zijn om deze te vervangen. Dit zal binnen 8 weken plaatsvinden. 

4

Fase 4: Horstlaan, Dennenlaan, Coolsmalaan

In het laatste kwartaal van 2018 zullen wij daadwerkelijk de oude gasleidingen vervangen. Zowel de leidingen in de straten als de aansluitleidingen naar de woningen toe tot in de meterkast (indien dit uit ons vooronderzoek noodzakelijk is gebleken). In de Coolsmalaan vervangen wij ook de elektriciteitskabels. Wanneer wij daadwerkelijk bij u in de straat gaan graven, ontvangt u van ons nog een brief. 

 

Meer informatie over de werkzaamheden?

Al uw vragen kunt u stellen aan de monteurs die bij u in de wijk werken. Heeft u nu al vragen, dan kunt u deze mailen naar Chris van Gorkom en of Mike Quispel van aannemer Dynniq. Zij zijn bereikbaar via chris.vangorkom@dynniq.com en mike.quispel@dynniq.com

Deel dit artikel