Goeree-Overflakkee

Investering elektriciteitsnet

Ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in Goeree-Overflakkee

In 2007 startten we met een investeringsprogramma voor het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee. We wilden de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet optimaliseren zodat duurzaam opgewekte energie altijd van, naar én op het eiland getransporteerd kan worden.

  • Start in 2007, gereed sinds najaar 2016
  • Investering van ruim 100 miljoen
  • Diverse vernieuwingen, zoals op afstand bestuurbare stations
  • Goeree-Overflakkee, groot potentieel voor duurzame elektriciteitsopwekking

Veel vernieuwd

Hiervoor realiseerden we diverse vernieuwingen. Zo is vanuit Middelharnis een hoogspanningsverbinding van achttien kilometer aangelegd naar Voorne-Putten. Dat ging via een boring vijftig meter onder het Haringvliet. Ook werden de verdeelstations in Middelharnis en Ooltgensplaat uitgebreid en gemoderniseerd en is een nieuw verdeelstation in Stellendam gebouwd. Met de ingebruikname van het vernieuwde elektriciteitsverdeelstation in Ooltgensplaat rondden we onze werkzaamheden af om het elektriciteitsnet van Goeree-Overflakkee klaar te maken voor de toekomst. 

Klaar voor duurzame energieopwekking

Goeree-Overflakkee heeft veel mogelijkheden voor duurzame elektriciteitsopwekking in de vorm van wind, zon, biobrandstoffen en getijdenenergie. Deze bronnen leveren duurzame energie terug aan ons net, want er wordt meer energie opgewekt dan verbruikt op Goeree-Overflakkee. De duurzame stroom transporteren we via de nieuwe verbindingen naar andere delen van Nederland.

Ook nu de grote investeringen in de netten zijn afgerond, blijft Stedin partner van Goeree-Overflakkee om de duurzame ambities van het eiland mogelijk te maken. Er zijn verregaande plannen voor energieopslag via waterstof en duurzame energieopwek uit zon, wind en getijden. 

Kaart Goeree

Deel dit artikel