U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Om de levering van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen wordt er gewerkt aan het elektriciteitsnet in Gouda. Deze en komende werkzaamheden worden in goede samenwerking met de gemeente Gouda voorbereid en uitgevoerd.

Nieuwe elektriciteitsverbinding voor woonwijk Westergouwe
  • Start begin juni 2018
  • Gereed eerste maanden 2020
  • Uitvoering door aannemer Quint & Van Ginkel

Stedin legt een nieuwe elektriciteitskabel aan voor de woonwijk Westergouwe. Om Nederland te verduurzamen, wordt deze woonwijk deels aardgasvrij gebouwd. Hiervoor is wel extra elektriciteit nodig. De nieuwe elektriciteitsverbinding wordt aangelegd vanaf elektriciteitsstation Bolwerk ter plaatse van de Verlorenkost naar woonwijk Westergouwe.

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Grote projecten als deze gaan niet onopgemerkt voorbij. Door onze werkzaamheden goed te plannen en af te stemmen met de gemeente, proberen wij de totale overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden. Op sommige plaatsen wordt een boring gemaakt, op andere plaatsen graven we de weg open of persen we de kabel onder de weg door.

Planning

In 2019 is de nieuwe elektriciteitsverbinding aangelegd. Aankomende maanden (eerste maanden van 2020) worden de laatste werkzaamheden verricht bij elektriciteitsstation Bolwerk en in de woonwijk Westergouwe om de elektriciteitsverbinding operationeel te maken.

Overzichtskaart

Overzichtskaart werkzaamheden woonwijk Westergouwe

Nieuwe elektriciteitsverbinding tussen elektriciteitsstation Waaiersluis en Bolwerk
  • Start september 2019
  • Gereed eerste maanden 2020
  • Uitvoering door aannemer Quint & Van Ginkel

Om de levering van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen. leggen we een nieuwe elektriciteitsverbinding aan tussen het elektriciteitsstation aan de Verlorenkost en het elektriciteitsstation aan de Zuider IJsseldijk. Ook voeren we de nodige aanpassingen uit binnen deze elektriciteitsstations.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De nieuwe elektriciteitskabels worden aangelegd door middel van een gestuurde boringen en met open ontgraving. Op de plaats waar de gestuurde boring in de grond gaat en uit de grond komt, wordt materieel opgesteld om de gestuurde boring te realiseren. Door deze gestuurde boringen blijft de (verkeers)hinder in de omgeving beperkt. Verkeerswegen, kruispunten, fiets- en voetgangerspaden blijven grotendeels toegankelijk.

Op een aantal locaties graven we een sleuf in de berm, stoep of weg. Daarin leggen we vervolgens de elektriciteitskabels. Na het aanleggen van de nieuwe elektriciteitskabels maken we sleuf in de berm, stoep of weg weer dicht.

Planning

In de laatste maanden van 2019 is een groot deel van de nieuwe elektriciteitsverbinding aangelegd. Aankomende maanden (eerste maanden van 2020) worden de laatste werkzaamheden verricht ter plaatse van het Buurtje en het elektriciteitsstation Bolwerk.

Overzichtskaart

Overzichtskaart werkzaamheden Waaiersluis en Bolwerk<

Werkzaamheden elektriciteitsstation Bolwerk
  • Start begin 2019
  • Gereed september 2020
  • Uitvoering door aannemer Quint & Van Ginkel en Stedin

Om de levering van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, werken we aan het elektriciteitsstation Bolwerk in Gouda. We vervangen daar de installaties, zodat deze weer voor jaren mee kunnen. Om de levering van elektriciteit in de omgeving te garanderen tijdens onze werkzaamheden, werken we in fases. In elke fase wordt een deel van de installatie vervangen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

U kunt gebruik blijven maken van uw elektriciteitsaansluiting. In verschillende fases vinden er graafwerkzaamheden plaats rondom het elektriciteitsstation. Daar waar er in en nabij de weg wordt gewerkt, worden voor de veiligheid tijdelijke verkeersomleidingen ingesteld. U kunt hier enige verkeershinder van ondervinden.

Planning

In 2019 is de eerste fase van de werkzaamheden uitgevoerd. Aankomende maanden vinden er nog graafwerkzaamheden plaats rondom het elektriciteitsstation, gevolgd door werkzaamheden binnen het elektriciteitsstation.

Aanzicht elektriciteitsstation Bolwerk Aanzicht elektriciteitsstation Bolwerk

Meer informatie over de werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Quint en Van Ginkel en Stedin. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Bij onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de monteurs noodgedwongen afwijken van deze werktijden. De monteurs hebben altijd een legitimatiepas bij zich, vraag hier gerust naar. U kunt de medewerkers van Quint & Van Ginkel altijd aanspreken als u vragen hebt.

U kunt voor vragen ook contact opnemen met de heer Ron Rebergen van aannemingsbedrijf Quint & Van Ginkel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 030 666 82 43 en via e-mail ron@quintenvanginkel.nl.