Investeringen in netten Gouda

Stedin legt een nieuwe elektriciteitskabel aan voor de woonwijk Westergouwe. Om Nederland te verduurzamen, wordt deze woonwijk deels aardgasvrij gebouwd. Hiervoor is wel extra elektriciteit nodig. 
  • Start begin juni 2018
  • Gereed eind december 2019
  • Uitvoering door aannemer Quint & Van Ginkel

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Grote projecten als deze gaan niet onopgemerkt voorbij. Door onze werkzaamheden goed te plannen en af te stemmen met de gemeente, proberen wij de totale overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden. Op sommige plaatsen boren we een gat voor de kabel, op andere plaatsen graven we de weg open of persen we de kabel onder de weg door. In de video hieronder ziet u waar de nieuwe elektriciteitskabel precies loopt.

 De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze aannemer Quint & Van Ginkel. De monteurs hebben altijd een legitimatiepas bij zich, vraag hier gerust naar. U kunt de medewerkers van Quint & Van Ginkel altijd aanspreken als u vragen hebt.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

De eerste fase van de werkzaamheden is inmiddels afgerond. Wij hebben een boring gemaakt onder het Gouwekanaal. De volgende grote boring vindt plaats in het voorjaar van 2019. 

Meer informatie over de werkzaamheden

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Lucky Kapoen van aannemingsbedrijf Quint & Van Ginkel. Hij is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:00 uur via telefoonnummer 06 - 52 625 363 en lucky@quintenvanginkel.nl.  

Deel dit artikel