Investeringen in netten Gouda

Stedin legt een nieuwe elektriciteitskabel aan voor de woonwijk Westergouwe. Om Nederland te verduurzamen, wordt deze woonwijk deels aardgasvrij gebouwd. Hiervoor is wel extra elektriciteit nodig. 
  • Start begin juni 2018
  • Gereed eind juli 2018
  • Uitvoering door aannemer Quint & Van Ginkel

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Grote projecten als deze gaan niet onopgemerkt voorbij. Door onze werkzaamheden goed te plannen en af te stemmen met de gemeente, proberen wij de totale overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden. Op sommige plaatsen boren we een gat voor de kabel, op andere plaatsen graven we de weg open of persen we de kabel onder de weg door. In de video hieronder ziet u waar de nieuwe elektriciteitskabel precies loopt.

 De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze aannemer Quint & Van Ginkel. De monteurs hebben altijd een legitimatiepas bij zich, vraag hier gerust naar. U kunt de medewerkers van Quint & Van Ginkel altijd aanspreken als u vragen hebt.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

1

Fase 1: week 23 (vanaf 4 juni)

In fase 1 graven wij proefsleuven in de Leeuwerikstraat en op het Uiverplein om de exacte locatie van de nieuw aan te leggen verbinding vast te stellen. Hierbij wordt ook de precieze locatie van een kabel die al buiten bedrijf is, inzichtelijk gemaakt. Deze kabel wordt in een later stadium (fase 3) verwijderd.

De proefsleuven hebben een beperkte omvang. Tijdens de uitvoering hiervan is er minimale verkeersoverlast. We gebruiken een kleine afzetting en maken ’s middags alle proefsleuven weer dicht. 

2

Fase 2: week 25 (18 juni) tot en met week 27 (6 juli)

Stedin voert een boring uit onder het Gouwekanaal. De boring start op het grasveld naast de Waterlelieflat (intredepunt) en komt naar boven op de Burgemeester van Dijkesingel (uittredepunt). Op het intredepunt plaatsen wij een grote boorinstallatie. 

De boring duurt naar verwachting ongeveer twee weken. Tijdens deze periode is er af en toe zwaar transport van en naar de locatie van de boorinstallatie. Het boorproces levert mogelijk enige geluidsoverlast op. Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Bij onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat wij noodgedwongen moeten afwijken van deze werktijden.
 

3

Fase 3:week 27 (2 juli) tot en met week 29 (20 juli)

  • Vanaf het intredepunt trekken wij de kabel door richting centrum, waar deze kabel wordt aangesloten op het hoogspanningsstation Bolwerk. De route van de kabel loopt eerst door het Uiverplein en vervolgens door de Leeuwerikstraat. 
  • Ter plaatse van de kruising Koningin Wilhelminaweg/Leeuwerikstraat eindigt de nieuwe kabel tijdelijk. Het laatste deel van de verbinding met hoogspanningsstation Bolwerk wordt in een later stadium gerealiseerd. 
  • In de Leeuwerikstraat verwijderen we de kabel die ongebruikt in de grond ligt. 
  • Om de nieuwe kabel aan te leggen en de bestaande kabel te verwijderen, wordt het straatwerk op het Uiverplein (ter hoogte van nummer 23-37) en in de Leeuwerikstraat opgebroken. Hierdoor is de bereikbaarheid van met name de Leeuwerikstraat beperkt. Uw woning is altijd (te voet) bereikbaar. Het overige verkeer kan te maken krijgen met afzettingen en omleidingen.
 

Meer informatie over de werkzaamheden

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Lucky Kapoen van aannemingsbedrijf Quint & Van Ginkel. Hij is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:00 uur via telefoonnummer 06 - 52 625 363 en lucky@quintenvanginkel.nl.  

Deel dit artikel