Investering elektriciteitsnetten in Papendrecht en Alblasserdam

Om de levering van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, vervangen we een deel van het elektriciteitsnet in de regio Papendrecht en Alblasserdam. Ook maken we het net slimmer door onder meer storingsverklikkers in het net te plaatsen die snel en accuraat een eventuele onderbreking opmerken. 
  • Start september 2018
  • Gereed februari 2019

Overzicht van de werkzaamheden

We vervangen de installatie in het elektriciteitsstation in Papendrecht, zodat deze toekomstbestendig is. Ook vervangen we de ondergrondse, ruim vier kilometer lange, hoogspanningsverbinding vanuit het elektriciteitsstation Alblasserwaard West (aan de Van Hennaertweg) naar elektriciteitsstation Papendrecht (aan de Admiraal de Ruyterweg 17). De kabelroute van deze nieuwe verbinding wijkt af van de huidige route. Dit is een weloverwogen keuze:

  • De elektriciteitskabel wordt ondergronds aangelegd zonder private gronden te doorkruisen.
  • De elektriciteitskabel heeft ruim voldoende afstand om invloed van elektromagnetische velden uit te sluiten. 
  • De elektriciteitskabel hindert in het nieuwe tracĂ© toekomstige werkzaamheden aan het gemeentelijk riool niet. 
  • De elektriciteitskabel wordt dusdanig aangelegd dat er minimale raakvlakken zijn met bomen en struiken.

In de video hieronder ziet u de route van de nieuwe elektriciteitskabel.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De werkzaamheden vinden plaats van september 2018 tot en met januari 2019 op reguliere werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur. Tijdens deze werkzaamheden heeft u gewoon stroom. Desondanks gaan grote projecten als deze, niet onopgemerkt voorbij. Zo vinden er bouwtransporten plaats van personeel en benodigd materiaal en materieel. Ook worden de werkzaamheden omwille van uw veiligheid en die van onze medewerkers, afgeschermd met bouwhekken. Door onze werkzaamheden goed te plannen, proberen wij de totale overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden. 

Zo voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit. Bij het vervangen van de elektriciteitskabel graven we soms de weg open, persen we de kabel onder de weg door of boren met een gestuurde boring een gat waar de kabel door kan. Het voordeel van zo'n boring is dat de wegverharding niet open hoeft, waardoor drukke verkeerswegen open blijven voor verkeer. De boorstelling en de aggregaten die tijdelijk de energievoorziening verzorgen, zijn in de omgeving te horen. De geluidswaarden blijven binnen de daartoe gestelde normen.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Peter Fischer van Stedin, te bereiken op telefoonnummer 06 24 728 493.  

Heeft u andere vragen? Vind het antwoord bij onze veelgestelde vragen of vraag het ons op werkdagen via Twitter@stedin of facebook.com/stedinnetbeheer. Bellen kan ook, onze klantenservice is bereikbaar via 088 896 39 63.

Deel dit artikel