Investering elektriciteitsnetten in Papendrecht en Alblasserdam

Om de levering van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, vervangen we een deel van het elektriciteitsnet in de regio Papendrecht en Alblasserdam.Ook maken we het net slimmer door onder meer storingsverklikkers in het net te plaatsen die snel en accuraat een eventuele onderbreking opmerken. 

De graaf- en boorwerkzaamheden zijn afgerond. Voor het tijdschema van de afrondende en herstelwerkzaamheden zie de planning onder publicaties.

Planning

De werkzaamheden worden in fasen opgedeeld. Elke fase correspondeert met een bepaald tijdvak waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Op de overzichtskaart is te zien in welke delen het kabeltracé is opgedeeld en welk tijdvak hier bij hoort. 

Het kan zijn dat de planning gedurende het werk door onvoorziene omstandigheden enigszins afwijkt van de tijdvakken zoals genoemd op de overzichtskaart. De werkzaamheden vinden plaats op reguliere werkdagen tussen 07:00 uur en 19.00 uur.

Overzicht van de werkzaamheden

In de video hieronder ziet u de route van de nieuwe elektriciteitskabel. Let wel: de uitvoeringswijze voor de aanleg van de nieuwe kabelverbinding in de Jan Steenlaan is gewijzigd ten opzichte van de initiële planning zoals weergegeven in de video. Recent zijn we met de aannemer overeengekomen om de aanlegwerkzaamheden uit te voeren door middel van een gestuurde boring in plaats van een open ontgraving. Dit betekent dat de Jan Steenlaan als gevolg van onze werkzaamheden niet opengebroken hoeft te worden. Winkeliers van het winkelcentrum, (andere) aan de weg gelegen bedrijven en omwonenden ervaren daardoor minder hinder van de werkzaamheden.  

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De kabelverbinding wordt ondergronds ingegraven. Voor het leggen van de kabelverbinding vinden de graafwerkzaamheden plaats in bermen, wegen en fietspaden. Als dit nodig is, zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te waarborgen. Deze maatregelen worden vooraf duidelijk gemaakt met vooraankondigingen op de weg. Op een aantal plekken zijn bovendien de parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar omdat deze ruimte nodig is als werkterrein of voor graafwerkzaamheden. Vooraankondigingen op de weg maken duidelijk voor welke parkeerplaatsen dit geldt.   

Om de (verkeers)overlast door de graafwerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, worden delen van het kabeltracé ondergronds geboord in plaats van gegraven (open ontgraving). Hierdoor blijven de wegen beschikbaar voor weggebruikers (zoals de hierboven genoemde Jan Steenlaan). Bij het intredepunt van de boring, daar waar de ondergrondse boring begint, ziet u een boormachine staan. Deze boormachine maakt geluid en is te horen in de nabije omgeving. Ook de aggregaten die u van stroom blijven voorzien tijdens de werkzaamheden, zijn hoorbaar. We zorgen er echter voor dat de geluidswaarden binnen de daartoe gestelde normen blijven. Veiligheid staat voorop dus daarom plaatsen wij hekwerken rondom de bouwterreinen.  

Contactgegevens aannemer Van Vulpen en Stedin

Tijdens de werkzaamheden kunt u voor vragen contact opnemen met de aannemer Van Vulpen. Erik Berndsen, uitvoerder bij Van Vulpen, is hiervoor uw aanspreekpunt. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0183-645060 of 06 512 789 82 of per e-mail via Berndsen@vanvulpen.eu.

Heeft u vragen voor Stedin over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Alexandra de Waard, omgevingsmanager bij Stedin. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 13 967 811 of Alexandra.deWaard@stedin.net. 

Heeft u andere vragen? Vind het antwoord bij onze veelgestelde vragen of vraag het ons op werkdagen via Twitter@stedin of facebook.com/stedinnetbeheer. Bellen kan ook, onze klantenservice is bereikbaar via 088 896 39 63.

Deel dit artikel