Klaaswaal

Investering nieuw elektriciteitsverdeelstation

Investeren in een robuuste energievoorziening

In Klaaswaal in de gemeente Cromstrijen bouwt Stedin een markant nieuw elektriciteitsstation. Het verdeelstation aan de Julianastraat verbetert de leveringszekerheid in de regio Hoeksche Waard. Door kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen, zorgen we voor een robuuste energievoorziening en meer capaciteit van het net voor een zorgeloze teruglevering van decentraal opgewekte energie, zoals bijvoorbeeld van windmolens en zonnepanelen.

  • Verbetert regionale energievoorziening
  • Start zomer 2015, gereed voorjaar 2017
  • Investering van ruim 10 miljoen euro
  • Bijzondere architectuur

10 miljoen investeren

We investeren ruim tien miljoen euro in dit project. Een investering die onderdeel is van een groter investeringsprogramma voor de gehele regio. Zo staat het station in Klaaswaal in verbinding met de energievoorziening van Goeree-Overflakkee waar we vanaf 2012 de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Middelharnis verdubbelden.

Begin 2017 in gebruik

Begin 2017 nemen we het elektriciteitsstation in gebruik. De installaties die buiten stonden worden naar binnen verplaatst. Het nieuwe zogenaamde 50/13 kV verdeelstation, transformeert de spanning van 50.000 Volt die binnen komt via bovengrondse hoogspanningslijnen, naar 13.000 Volt. Via de bestaande ‘transformatorhuisjes’ wordt de elektriciteit vervoerd naar de duizenden huishoudens in de Hoeksche Waard. Het oude station blijft in gebruik tot het nieuwe station operationeel is. Daarna wordt het oude station afgebroken.

Bijzonder ontwerp

Het station in Klaaswaal krijgt zowel qua vorm als materiaalgebruik klassieke kenmerken, net als de bebouwing in de omgeving. Door de innovaties en veranderende techniek kan Stedin tegenwoordig de stations veel compacter bouwen en plaatsen in een strak ontworpen gebouw. Het station in Klaaswaal is een van de eerste inpandige verdeelstations die op deze manier wordt vernieuwd.
Artist impression elektriciteitsstation Klaaswaal

Deel dit artikel