U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Voordeel 1

Inzicht in hoeveel energie u precies verbruikt.

Voordeel 2

Meterstanden hoeft u niet meer handmatig door te geven.

Voordeel 3

Schakelen tussen dag- en nachttarief.

0:02 / 1:00

Inzicht in uw verbruik
met de slimme meter

In Nederland streven we naar een betaalbare en schone energievoorziening. Op 6 september 2013 hebben ruim veertig organisaties, waaronder Stedin,  het Energieakkoord voor duurzame groei getekend. In dit akkoord zijn  afspraken gemaakt over energiebesparing (100 petajoule energiebesparing in 2020), meer duurzame energie en extra werkgelegenheid.

Het aanbieden van de slimme meter kan een bijdrage leveren aan de energiebesparing. Met de slimme meter krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. Bijvoorbeeld door het maandelijks verbruiksoverzicht dat u ontvangt van uw leverancier Of door het koppelen van een energieverbruiksmanager. Het hele Energieakkoord leest u op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Anderen over de slimme meter

De slimme meter, doen of niet? Misschien helpt het u bij het maken van een keuze om te lezen wat andere instanties, zoals de Consumentenbond of ConsuWijzer, schrijven over de slimme meter? Ook vertellen twee klanten graag hun ervaringen met de slimme meter

Anderen over de slimme meter

De slimme meter en de energietransitie

Wat gebeurt er als uw hele straat over een paar jaar tegelijk de elektrische auto wil opladen? Of als u net als uw buren op hetzelfde moment de opgewerkte elektriciteit van uw zonnepanelen teruglevert aan het net? We doen de komende jaren een steeds groter beroep op ons energienet. En maken de overstap van schaarse en vervuilende fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dat is de energietransitie.

Op lokaal niveau kan ons energiesysteem erg verschillen.. Goede afstemming tussen vraag en aanbod is dan belangrijk. Slimme meters zorgen voor extra inzicht in de afname en teruglevering van energie aan het net. Dit helpt om pieken en dalen in het net op te vangen. En hoeft het net niet overal verzwaard te worden. Zo houden we de energievoorziening betaalbaar en kunnen we storingen sneller opsporen.

Voordelen van de slimme meter