WAT IS EEN SLIMME METER?

Een slimme meter is een moderne digitale meter die, als u dat wilt, automatisch uw meterstanden doorstuurt aan uw energieleverancier. Er zijn twee soorten slimme meters; een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter. Gebruikt u geen gas? Dan krijgt u alleen een slimme elektriciteitsmeter.

Slimme elektriciteitsmeterSlimme gasmeter

WERKING VAN DE SLIMME METER

Slimme meters kunnen op afstand uitgelezen worden. Deze meters communiceren over een beveiligd netwerk met onze systemen. Dat gebeurt via de elektriciteitsmeter. De gasmeterstanden worden in de gasmeter opgeslagen en de elektriciteitsmeterstanden worden in de elektriciteitsmeter opgeslagen. De twee meters kunnen onderling ook met elkaar communiceren. De gasmeter geeft de gasmeterstanden door aan de elektriciteitsmeter. De elektriciteitsmeter geeft beide meterstanden vervolgens aan ons door.

Wilt u meer weten over de werking van de slimme meter? Bekijk dan ook onze handleidingen van de verschillende meters.

WAAROM KRIJG IK EEN SLIMME METER?

Op 6 september 2013 heeft Nederland het Energieakkoord voor duurzame groei getekend. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich aan de afspraken vanuit het Energieakkoord verbonden. De afspraken gaan over energiebesparing, meer duurzame energie en extra werkgelegenheid.

Stedin verbindt zich aan afspraken over energiebesparing. Dit doen wij door het aanbieden van de slimme meter. De overheid wil in 2020 100 Petajoule energie besparen. De slimme meter draagt bij aan de energiebesparingsdoelstellingen. U krijgt hierdoor meer inzicht in uw energieverbruik doordat u maandelijks uw verbruiksoverzicht ontvangt. Uit onderzoek van ECN blijkt dat als u geregeld inzicht heeft in uw energieverbruik, u drie procent op uw energieverbruik kunt besparen. Met het koppelen van een energieverbruiksmanager krijgt u direct feedback over uw energieverbruik. Het hele Energieakkoord leest u op de website van de SER.

Alle netbeheerders in Nederland bieden voor het einde van 2020 ieder huishouden in Nederland een slimme meter aan. Dit doen wij postcode voor postcode. Wij plaatsen deze meter gratis bij u thuis, zolang onze monteurs bij u in de wijk zijn om de oude meters te vervangen. Wilt u weten wanneer onze monteurs in uw wijk langs komen? Vul dan de postcodechecker in.

Nieuwe energiegeneratie

SLIMME METER EN ENERGIETRANSITIE

Met de energietransitie bedoelen we de overstap van schaarse en vervuilende fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. We zitten er middenin. Deze transitie verandert de manier waarop we van energie en het energienet gebruikmaken.

In de toekomst gaan steeds meer klanten zelf energie produceren, bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie. Goede afstemming tussen vraag en aanbod is dan belangrijk. Hiervoor is inzicht nodig in de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van, of teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Slimme meters geven netbeheerders dat inzicht.

Want wat gebeurt er als de hele straat over vijf jaar op hetzelfde moment een elektrische auto wil opladen? Met een slimme en efficiënte energie-infrastructuur kun je pieken en dalen in het net opvangen. En hoeft het net niet overal verzwaard te worden. Zo houden we de energievoorziening betaalbaar en kunnen we storingen sneller opsporen.

Voordelen slimme meter