Tarieven G25 > 25 m³/h ≤ 40 m³/h

  Excl. BTW* Incl. BTW*
Vastrecht € 18,00 € 21,78
Capaciteitstarief € 695,00 € 840,95
Periodieke aansluitvergoeding € 92,09 € 111,43
Meterhuur 01-01 t/m 31-01 € 117,05 € 141,63
Meterhuur vanaf 01-02 € 120,29 € 145,55
Totaal per jaar
€ 925,38** € 1.119,71**

*Tarieven afgerond op twee decimalen
**Gebaseerd op het meterhuurtarief vanaf 01-02

Wat betaal ik aan Stedin? 

Aansluit- en transportvergoedingen. Deze vergoedingen zijn onder meer voor de aanleg en het onderhoud van de energienetten en de aansluitingen. Daarnaast bereiden we ons voor op de energienetten van de toekomst. Daarvoor doen we allerlei investeringen. Zodat u altijd over energie beschikt, nu én in de toekomst. 

De maximale tarieven die we in rekening mogen brengen, zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. De kosten voor netbeheer worden via de energieleverancier doorbelast en vindt u op de jaarrekening van uw energieleverancier terug onder het kopje ‘netbeheerkosten’.

De tarieven zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. Periodieke aansluitvergoeding

  Een vast bedrag per jaar om uw energie-aansluiting in stand te houden.
 2. Transportonafhankelijk tarief (vastrecht)

  Een vast bedrag per jaar om de kosten te dekken die bij netbeheer horen en onafhankelijk zijn van de capaciteit van uw aansluiting.
 3. Transportafhankelijk tarief (capaciteitstarief)

  Een vast bedrag per jaar voor de transportkosten van energie. Onder andere voor de aanleg en onderhoud van energienetten en precariobelasting. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Bij afnemers die uitsluitend terugleveren over hun aansluiting brengt Stedin geen capaciteitstarief in rekening.
 4. Meterhuur

  Een vast bedrag per jaar voor het plaatsen, beheren en onderhouden van uw energiemeter.